بهترین دمای اتاق برای یک خواب خوب:


بهترین دمای اتاق برای یک خواب خوب:

این جمله شاید برای شما هم آشنا باشد که موقع خواب شما می خواهید دمای اتاق 22 در جه باشد و فرد هم اتاق شما می خواهد 19 در جه داشته باشد چون او در این دمای اتاق راحت تر است . این تفاوت ها یاندک دمایی چه فرقی باهم دارند؟ این تفاوت دمای مطلوب افراد در باره زنان و مردان کاملا منطقی است . نتایج مطالعه ای که محققان در ماه گذشته در Maastricht University Medical Center در هلند آن را به چاپ رسانیده اند نشان می دهد که ساختمان های کاری که به صورت مدرن ساخته شده اند دمای اتاق را بر اساس متابولیک مردان 40 ساله که 155 پوند وزن دارند در نظر گرفته اند در حالیکه زنا ن سرعت متابولیسم کمتری دارند و وزن آنها نیز نسبت به مردان کمتر است بنابراین دمایی که برای یک مرد چاق مناسب است برای یک زن سرد و نامطلوب است.

به طور طبیعی هنگام خواب دمای بدن افراد کاهش می یابد و این امر ادامه دارد تا مدت زمان خواب شما طی شود. با کم کردن دمای اتاق شما به بدن خود کمک می کنید تا راحت تر بخوابید و دمای بالای اتاق سبب بی خوابی برای شما خواهد شد.

اکثر محققان توصیه می کنند بهترین دما برای اتقاق برای داشتن خواب راحت 20-18 درجه سانتیگراد است که البته این دما صورت حساب برق منزل شما را افزایش می دهد.

 

منبع : سلامت دیجیتال
1311
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید