تأثیر زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری

یک کارشناس بهداشت عمومی گفت: مصرف روزانه ریشه گیاه زنجبیل یا پودر آن باعث کاهش میزان شدت تهوع می‌شود؛ در اغلب مطالعات میان ویتامین ب ۶ و زنجبیل اثرات مشابهی دیده شده است که زنجبیل تا ۵۰ درصد باعث کاهش دفعات استفراغ می‌شود.

صفورا عباسی‌فرد درباره بررسی تأثیر زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری, اظهار داشت: اختلال‌های گوارشی شایع‌ترین شکایت دوران بارداری است.به گفته وی تهوع و استفراغ در این دوران در 50 تا 80 درصد زنان باردار مشاهده می‌شود و در درجه خفیف، متوسط و شدید مادر را گرفتار کرده و موجب سلب آرامش می‌شود.این کارشناس بهداشت عمومی عنوان کرد: از سویی عدم پذیرش مادران در خصوص استفاده از داروهای شیمیایی، سبب شده است تا از داروهای گیاهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شوند.عباسی‌فرد در این مقاله عنوان کرده است: زنجبیل به عنوان یک ماده گیاهی در طب سنتی بعضی از کشورها برای مداوای تهوع و استفراغ و تعدیل بیماری صبحگاهی به کار می‌رود.وی ادامه داد: مطالعات متعدد بررسی شده نشان دهنده آن است که مصرف روزانه ریشه گیاه زنجبیل یا پودر آن باعث کاهش میزان شدت تهوع می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان دادند که میزان رضایت از ریشه گیاه زنجبیل برای رفع تهوع بیش‌تر از پودر آن است.

این کارشناس بهداشت عمومی بیان کرد: در مطالعه دیگری، در گروهی که زنجبیل را استفاده می‌کردند, نسبت به سایر گروه‌ها که هیچ استفاده‌ای از زنجبیل نداشتند، تعداد دفعات تهوع و شدت تهوع بسیار کاهش یافته بود ولی از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری نبودند.

عباسی‌فرد خاطرنشان کرد: در اغلب مطالعات میان ویتامین ب6 و زنجبیل اثرات مشابهی دیده شده است که زنجبیل تا 50 درصد باعث کاهش دفعات استفراغ می‌شود.
وی یادآور شد: طبق مطالعات بررسی شده مصرف روزانه یک تا 2 گرم ریشه گیاه زنجبیل یا پودر آن به صورت روزانه در کاهش دفعات تهوع و شدت تهوع و استفراغ بسیار مؤثر است.

منبع : تسنیم
566
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید