تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

صاحبان خانه و باغبان ها اغلب پول زیادی را برای از بین بردن کنده درختان قدیمی می پردازند، اما ما یک روش بهتر به شما معرفی می کنیم. باکمی پشتکار نجاری می توانید آنها را تبدیل به گلدان کنید و گل های دلخواه و زیبایی را در آن پرورش دهید.

مرکز کنده را خالی کنید و آن را با خاک و دانه و گیاه پر کنید.

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

تبدیل درختان قدیمی به گلدان های زیبا

منبع : لاپلاس
590
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید