تصاویری درخشان از سیستم تاریخی و مجلل مترو روسیه

معمار و عکاس کانادایی دیوید بوردنی مجموعه تصاویری ارائه کرده که سیستم ماهرانه و خیره کننده متروی مسکو و سنت پترزبورگ را به نمایش می گذارد. او دو هفته زمان صرف عکاسی از زیبایی و شگفتی ایستگاه ها کرده و تا آنجا که او آگاه است تنها عکاسی باقی می ماند که به او اجازه داده شده پس از خالی کردن مترو از مسافران از این مکان عکاسی کند. یک سال طول کشید تا دیوید توانست اجازه عکاسی از ایستگاه ها را پیدا کند و در نهایت مجبور شد ایستگاه ها را به مدت یک ساعت پس از نیمه شب برای عکاسی اجاره کند!

مترو نمایشی خیره کننده از معماری مسکو و سنت پترزبورگ است و قدمت آن به سال 1935 می رسد و تحت فرمان استالین ساخته شده است.

 

منبع : laplas.co
932
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید