تصاویری زیبا از پارکی سحرانگیز در چین

آنچه که این پارک چینی را رویایی و زیبا می کند، حشرات شب تاب زیادی است که در آن زیست می کنند و به طور طبیعی شبها می درخشند.

این پارک در شهر ووهان چین قرار دارد و بیش از 10000 کرم شب تاب در آن زندگی می کنند. حشرات به 5 منطقه جداگانه برای جذب دسته های مختلف بازدیدکنندگان از معمولی تا پژوهشگران، تقسیم شده اند. تصاویری از این پارک افسانه ای را درادامه مشاهده کنید.

 

 

منبع : lastsecond.ir
672
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

مالدیوز بهشت استوا!