تصور زشت بودن فرد ناشی از عملکرد اشتباه مغز است

پژوهشگران می گویند: مغز افرادی که خود را زشت می انگارند، در پردازش چیزهایی که می بینند، اشکال دارد.

این افراد تصویر خویشتن را به شدت مخدوش می بینند و با اشکالات جزیی ظاهر خود بسیار شدید و وسواس گونه برخورد می کنند.

دو درصد مردم جهان دچار این اختلال هستند و برای رفع مشکلات ظاهری که در خود احساس می کنند بارها تن به جراحی های زیبایی می دهند بی آنکه این احساس در آنها برطرف شود.

کارشناسان ریشه این اختلال را از عوامل مختلف وراثتی و تربیتی می دانند. این افراد گمان می کنند که ظاهری زشت دارند و حتی زمانی که دیگران به آنها می گویند ظاهرشان مشکلی ندارد باز هم نسبت به ویژگی های فیزیکی یا اشکالات جزیی یا تخیلی خود با وسواس روبه رو می شوند و 41 از آنها دست به خودکشی می زنند.

 

این مسئله چنان این گروه از مردم را درگیر خود می کنند که نمی توانند خانه را ترک کنند و یا در محل کارشان، به خوبی کار خود را انجام دهند. آنها به خاطر نگرانی نسبت به وضعیت ظاهریشان قادر به برقراری ارتباط نیستند و چندین ساعت از روز را به ظاهرشان فکر می کنند و بارها و بارها خودشان را در آینه نگاه می کنند این افراد پس از عمل های جراحی بسیار دوباره از خود ناراضی هستند و بعد از عمل احساس ناامیدی بیشتری می کنند.

 

یکی از پزشکان آمریکایی که در این باره تحقیق می کند اعلام کرده است یکی از بیماران او آنقدر جراحی زیبایی کرده که دیگر شبیه به انسان نیست.

 

 

منبع : hawzah.net
716
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید