خنده در محل کار شاید خیلی فواید داشته باشد، اما سبب فرسودگی شغلی می گردد


خنده در محل کار شاید خیلی فواید داشته باشد، اما سبب فرسودگی شغلی می گردد

برخی مشاغل مانند شغل های بیمارستانی و یا رستورانی لازم است که با روی خوش و لبخند با ارباب رجوع برخورد داشته باشند.

مطالعات گذشته این گونه نظر داشت که لبخند کارمند سبب رضایت و مراجعه دوباره مشتری خواهد شد. در مطالعه مروری محققان دانشگاه پنسیلوانیا می گویند : گاها این خنده ها کاذب اند و باید آنها را ممنوع کرد. داشتن احساسات مثبت تاثیر مثبتی در همکاران و افراد مراجعه کننده دارد. این تاثیر را دانشمندان سرایت عاطفی ابتدایی می نامند.

محققان می گویند این خنده های کاذب بهایی دارد و نه تنها انرژی فرد را تلف می کند ،(چرا که عضلات درگیر می شوند) بلکه مدیریت فردی را هم تحت تاثیر دارد.

محققان براین عقیده اند که این خنده های کاذب اجباری می تواند سبب ناهنجاری های مختلف در فرد شود. باید علت این خنده ها مشخص شود اگر مربوط به مسائل داخلی محل کار است مدیر مربوطه باید آن را رفع کند تا موجب نارضایت شغلی و فرسودگی کاری نشوند.

محققان می گویند خنده کارکنان و لبخند آنها همیشه نمی تواند در بهتر شدن کار آنها کمک باشد بلکه آنها باید شرایط و شخصیت طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند.

منبع : سلامت دیجیتال
434
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید