خواب روزانه پس از فراگیری، باعث تقویت حافظه می شود

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که خواب روزانه پس از فراگیری، به فراخوانی اطلاعات و مهارت های جدید از حافظه کمک می کند.

خواب روزانه پس از فراگیری، باعث تقویت حافظه می شود

محققان می گویند که گرچه خواب منظم در طول روز موجب تقویت سلامتی است، اما به طور خاص، خواب پس از فراگیری آموزش یا مهارت های جدید، از این جهت مفید است که موجب تقویت فراخوانی از حافظه می شود.

دکتر کینگا ایگلوی از دانشگاه ژنو گفت: در طول خواب، اطلاعات فراگرفته شده به مناطقی از مغز که مرتبط با حافظه طولانی مدت است، منتقل می شود.

این مطالعه که روی 31 داوطلب سالم انجام شد، نشان می دهد که کمبود خواب اثرات مخربی بر حافظه می تواند داشته باشد.

شرکت کنندگان در این مطالعه به طور تصادفی در دو گروه خواب و بیدار تقسیم شدند. محققان به این افراد یک سری عکس نشان دادند و مغز آنها را در حال آموزش برای یادآوری تصاویری که جفت بودند، اسکن کردند.

محققان بعد از یک وفقه 90 دقیقه ای که به صورت خواب یا استراحت بود، این افراد را برای به یادآوردن تصاویری که جفت بودند و میزان اطمینان خود از صحت پاسخ شان بررسی کردند.

محققان متوجه شدند که هر دو گروه (آنهایی که 90 دقیقه خوابیده بودند و یا استراحت کرده بودند) در به یادآوردن تصاویر جفتی خوب عمل کردند اما عملکرد گروهی که مدتی را خوابیده بودند، بهتر بود.

آنها در یک کشف حیرت انگیز مشاهده کردند، افرادی که بعد از فراگیری 90 دقیقه خوابیده بودند، سه ماه بعد نیز در آزمایش های حافظه ای موفق شدند تصاویر جفتی را به خاطر آورند. همچنین اطمینان این افراد از درستی پاسخشان بیشتر بود.

اسکن های ام.آر.آی نیز نشان دادند که فعالیت هیپوکامپوس، منطقه کوچکی از مغز که برای تشکیل حافظه مهم است در گروهی که خواب بودند، بیشتر بود.

این یافته ها در مجله eLife منتشر شده است.

 

منبع : ایرنا
456
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید