دستیابی به روشی که فرآیند پیری را معکوس می کند

مطالعات محققان برای اولین بار نشان می دهد حذف میتوکندری از سلول ها، فرآیند پیری را معکوس می کند.

مطالعات محققان دانشگاه نیوکاسل انگلیس نشان می دهد میتوکندری که همان موتورخانه سلول است، نقش مهمی در پیری سلول ها ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد حذف میتوکندری از سلول ها، سطح نشانگرهای مرتبط با پیری سلول ها را کاهش می دهد.
فرآیند پیری به دلیل آسیب هایی است که با افزایش سن، سلول ها را تحت تاثیر قرار می دهد و قابلیت تکثیر سلول ها را کاهش می دهد. در نتیجه این موضوع و بر اثر فرآیندی به نام استرس اکسیداتیو، سلول ها به بافت سالم اطراف خود آسیب وارد می کنند. به همین منظور، محققان میتوکندری سلول را مورد مطالعه قرار داده اند. میتوکندری سبب تولید انرژی شیمیایی در سلول می شود و سلول ها را قادر می کند وظایف خود را انجام دهند.
در این مطالعه، محققان با استفاده از مجموعه ای از آزمایش های ژنتیکی، تمام میتوکندری های موجود در سلول ها را حذف و اثرات آن را بررسی کردند. نتیجه نشان می دهد حذف میتوکندری از سلول، سبب جوان سازی سلول ها و کاهش نشانگرهای پیری می شود.
این مطالعه نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است؛ ولی نشان می دهد در معکوس کردن فرآیند پیری، مهمترین هدف میتوکندری سلول است.نتایج این تحقیقات در نشریه The Embo Journal منتشر شده است.

منبع : ایرنا
481
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید