دلیل علمی برای آنکه بخشنده باشیم!

آیا شما فرد بخشنده ای هستید و از بخشنده بودن خسته شده اید؟ پس این مطلب را بخوانید تا همچنان بخشنده بمانید.

فواید بخشنده بودن

محققان می گویند افراد بخشنده در کوتاه مدت از بخشنده بودن زیاد، آسیب می بینند اما در طولانی مدت مزد خود را دریافت می کنند.

محققان در تحقیقات اخیر توضیح می دهند که برای دسته مشخصی از افراد، پیشرو بودن در زندگی بسیار ساده تر است. به عقیده آن ها سه دسته افراد وجود دارند: گیرنده ها، متوسط ها و بخشنده ها.

افراد گیرنده همه حواسشان متوجه خودشان است در حالی که دهندگان یا بخشندگان همیشه به دنبال راهی برای کمک به دیگران هستند. متوسط ها نیز خودشان را با دیگران همسو می کنند. آن ها مشتاق کمک به دیگران هستند، اما ممکن است انتظار داشته باشند که در عوض کارشان، از جانب سایرین کمک دریافت کنند.

تحقیقات محققان بر روی فروشنده ها و گروهی از دانشجویان دانشکده پزشکی که به عنوان افرادی با شخصیت بخشنده دسته بندی شده بودند نشان داد که این دسته از افراد معمولا بدترین عمل کنندگان در زمینه کاری خود هستند. زیرا معمولا نسبت به سایرین دیرتر به نتیجه می رسند. با این حال از یک سوی دیگر می توان این دسته از افراد را در شمار افرادی با عملکرد عالی دسته بندی کرد.

این پژوهش نشان داد که افراد یاریگر در نهایت شانس بهتری برای برنده بودن در طولانی مدت دارند هر چند که دیرتر از سایرین کار خود را به اتمام می رسانند.

بیش از اندازه بخشنده بودن در کوتاه مدت خوب نیست خصوصا زمانی که ما را از اهداف و نیازهایمان باز می دارد. اما حقیقت این است که این گونه کمک ها و از خود گذشتگی ها در نهایت جبران می شود زیرا مردم تمایل دارند بعدا به این افراد کمک کنند.

ضمن این که افراد با کمک کردن به دیگران برای حل مشکلاتشان در حقیقت چیزهای جدید می آموزند و برای خود یک سرمایه اجتماعی نگه می دارند که ممکن است در همان لحظه به کارشان نیاید اما بعدا بسیار کمک کننده است.

منبع : seemorgh.com
525
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید