دوستان شما به شما احتیاج دارند


دوستان تان به شما احتیاج دارند

به دوست خود بگویید که هر طور بتوانید به او کمک می کنید. اگر دوست شما با مشکل مواجه است در مورد مشکل او کمی فکرکنید وبعد جواب بدهید. به او اطمینان دهید هرکاری بتوانید برای کمک به او انجام می دهید.

هرگز مشکلات دوست خود را سوژه ای برای سرگرمی تلقی نکنید. اگر واقعا نمی توانید راه حلی برای او داشته باشید او را با رفتار و کلام خود آزار ندهید.

افراد در زمان ناراحتی و مشکل همیشه به دنبال مقصر می گردند، پس از حرف دوست خود ناراحت نشوید و کلمات و رفتار او را به خود نگیرید ، به او کمک کنید تا با این مساله راحت کنار بیاید.

هرگز او را با خودتان مقایسه نکنید ، چون این کار باعث رنجش او خواهد شد و گفته شما را سرزنش حساب می کند که این حالت سبب می شود تا روابط دوستانه شما درآینده نزدیک کم رنگ تر شود.

از به کار بردن کلمات و بهتر بگوییم شعارهای کلیشه ای خودداری کنید . هنگام راهنمایی و صحبت با او از دریچه دوستی با او صحبت کنید ، نگذارید او احساس کند که شما درحال نصیحت کردن او هستید و یا او را ناتوان در حل مشکل می دانید.

منبع : سلامت دیجیتال
738
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید