دوست نداشتن بدن خود باعث آسیب رساندن به بدنتان می شود


دوست نداشتن بدن خود باعث آسیب رساندن به بدنتان می شود

این امری واضح است که چنانچه بدن خود را دوست نداشته باشید و یا افکار منفی در مورد بدنتان در ذهن داشته باشید ، بر نگرش شما درباره بدنتان تاثیر مستقیم دارد. احساس راحتی در مورد خود و بدن شما سبب ترغیب و تقویت اعتماد به نفس و ثبات روانی شما می شود.

احساس نا خوشایند و شرمندگی درباره بدن خود ، ایجاد خستگی و مشکلاتی را در ویژگی های شخصیتی شما ایجاد می کند. علاوه بر صدمات روحی می تواند صدمات فیزیکی را نیز در پی داشته باشد. نتایج تحقیقی که در Bucknell University بر روی 177 نفر انجام گرفت نشان داد که داشتن احساس منفی و شرمندگی درباره بدن به معنای واقعی سبب بیماری در فرد می گردد . این نتایج می گویند مشکلات ذهنی و روحی به طور مستقیم بر سلامت جسم تاثیردارد و ذهن و فکر قوی تر از آنچه فکر می کنید عمل می کنند.

بنابراین چنانچه این افکار نامطلوب در ذهن شما نیز وجود دارد حتما با یک روانپزشک خوب مشورت کنید.

منبع : سلامت دیجیتال
402
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید