دیدنی های غنا، دانستنیهای گردشگری غنا

غنا کشوری در غرب قاره آفریقا است. آکرا پایتخت این کشور است. واحد پول این کشور سِدی غنا نام دارد. زبان رسمی غنا انگلیسی است و ۶۷ درصد از مردم به آن تکلم می کنند. جمعیت غنا ۲۷ میلیون نفر است و مردم غنا از اقوام چندی تشکیل شده اند. در حدود نیمی از غنایی ها از قوم آکان، حدود ۱۷ درصد از قوم داگبانی، ۱۴ درصد افه و بقیه از چند قوم دیگر هستند. ۹۸ درصد از مردم غنا سیاه پوست هستند. بیشتر مردم غنا مسیحی و حدود ۱۷ درصد نیز مسلمان هستند.

جغرافیا

بیشتر این کشور متشکل است از جلگه ها و فلاتهای کم ارتفاع . آبگیر ولتا که در سرازیری تندی خاتمه دارد در مرکز کشور واقع است و مخزن بزرگ آب دریاچه ولتا در آن قرار دارد. کشور غنا با ۵۳۷، ۲۳۸ کیلومتر مربع وسعت (هفتاد و پنجمین کشور جهان) در نیمکره شمالی (نصف النهار مبدأ از آن می گذرد)، در باختر قاره آفریقا، درکنار اقیانوس اطلس و در همسایگی کشورهای ساحل عاج در غرب، بورکینافاسو در شمال و توگو در شرق واقع شده است. کشور غنا، کشوری نیمه کوهستانی است که نواحی مرتفع آن عمدتاً در نواحی مرکزی و خاوری قرار دارند. جلگه های آن عمدتاً در نواحی جنوبی و پیرامون رود ولتا و شاخه های آن واقع شده اند.

 

تاریخ

نام کشور غنا از کلمه غاته، تمدنی که در اعصار باستانی در آفریقای غربی وجود داشت، گرفته شده است. تا پیش از آغازاستعماربه وسیله اروپائیان، این منطقه در اختیار ممالک مستقل سیاه پوستان بود. غنا از آن زمان می کوشد تا بر مسایل اقتصادی و سیاسی فایق آید . در طول 20 سال شش کودتا روی داد ، از آن جمله دو تا (در 1979 و 1982) به دست ستوان نیروی هوایی جری رولینگز در 1992 نظام چند حزبی برقرار شد .

 

پارک ملی کاکوم (kakum national park)
پارک ملی کاکوم (kakum national park)
پارک ملی کاکوم (kakum national park)
قلعه ساحل کیپ (cape coast castle)
قلعه ساحل کیپ (cape coast castle)
قلعه ساحل کیپ (cape coast castle)
بوسوآ (busua)
بوسوآ (busua)
پارک ملی مول (mole national park ghana)
پارک ملی مول (mole national park ghana)
پارک ملی مول (mole national park ghana)
پارک ملی مول (mole national park ghana)
پارک ملی مول (mole national park ghana)
منبع : akairan.com
923
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

اهرام در سودان