رابطه آفت کش ها در شیر و بروز بیماری پارکینسون:

وجودآفت کش ها در شیر در سالهای 1980 می تواند دلیل بروز بیماری پارکینسون در سالهای اخیر باشد. محققان مطالعه ای جدید را بر روی چندین مرد آمریکایی – ژاپنی در هاوایی که مصرف آفت کش ها و حشره کش ها در آنجا رایج است ، انجام دادند .

نتایج نشان داد افرادی که روزانه بیش از دو فنجان شیر مصرف کرده بودند و سیگاری هم بوده اند 40 % سلول کمتر در ناحیه ای از مغز که substantia nigra نام دارد ، نسبت به مردانی که کمتر از 2 فنجان شیر میل کرده بودند ، خواهند داشت.

کاهش سلول های ناحیه یاد شده از مغز، علائم ظهور نزدیک بیماری پارکینسون است. هنوز علت صلی این ارتباط مشخص نشده است .

مطالعات پیشین نشان داده بود، افرادی که سیگار می کشند احتمال ابتلا به بیماری پارکینسون در آنها کمتر است. دراین مطالعه مشاهده شد که در مغز 90% افراد مورد مطالعه میزانی از آفت کشی به نام heptachlor epoxide, وجود دارد.

محققان می گویند به طور قطع نمی توانند بگویند که علت بروز این بیماری در افراد تحت مطالعه حتما این آفت کش ها بوده است و از طرفی هم توجیه دیگری برای وجود این آفت کش در مغز این افراد وجود ندارد.

این مطالعه تاثیر رژیم غذایی را بر بروز بیماری پارکینسون نشان می دهد. محققان این مطالعه می گویند این مطالعه بار دیگر اثر آفت کش ها و حشره کش ها را در تغییرات ایجاد شده در مغز و اثرات مضر این ترکیبات بر سلامت مغز مورد تاکید قرار می دهد.

منبع : سلامت دیجیتال
821
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید