رابطه شیرمادر و اضافه وزن کودکان در بزرگسالی:

محققان می گویند با بررسی ترکیبات شیر مادر می توانند تخمین بزنند که چقدر احتمال وجود دارد که کودک در سالهای آینده مبتلا به چاقی و اضافه وزن شود.

در تحقیقات پیشین محققان دریافته بودند که کودکانی که مادران چاق دارند احتمال چاقی در بزرگسالی در آنها بیشتر است اما دلیل آن را متوجه نمی شدند. در این مطالعه کارشناسان University of Southern California ، ترکیبات موجود در شیر 25 مادر شیرده را بررسی کردند. محققان این مطالعه بیان کردند که وجود ترکیب انواع کربوهیدرات پیچیده در شیر مادر می تواند در رشد، چاقی و اضافه وزن کودک نقش داشته باشد.

این کربوهیدرات ها که الیگوساکاریدهای شیر انسان هستند ترکیباتی ضروری برای تقویت سیستم ایمنی کودک می باشند.

محققان می گویند البته در شیر افراد با یکدیگر تفاوت های فردی و ذاتی وجود دارد. در این مطالعه محققان تنها رابطه را دریافته اند و علت و نحوه اثر را نمی دانند. این مطالعه در 28 اکتبر سال 2015 در مجله American Journal of Clinical Nutrition در دسترس و قابل مطالعه است.

منبع : سلامت دیجیتال
607
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید