راهکارهای مقابله با اختلافات زناشوئی

اختلافات زناشوئی در میان زوج‌ها از آن دسته مسائل طبیعی است که اغلب در هر خانواده‌ای شاهد آن هستیم وزمانی این مسآله امری غیر طبیعی تلقی می‌شود که به کرات رخ داده وبه دنبال آن نزاع ودرگیری پیش آید ؛در این مرحله است که زوج نیازمند کسب مشاوره واخذ راهکار مناسب برای حل اختلاف هستند .اغلب مشاوران وروان شناسان معتقدند،فراگیری مهارتهای ارتباطی میان زوجین کمک موثری به کاهش اختلافات میان آنان کرده واز بروز بسیاری از دعواهای خانگی و موارد خشونت می‌کاهد وضرورت دارد در کتب درسی واحدی تحت این عنوان در نظر گرفته شود تا کمتر شاهد وقوع پدیده ناگوار طلاق در کشور باشیم.
ازدیاد تیپ شخصیتی «ای» در جامعه
محسن حسن زاده،کارشناس ارشد روان شناسی ومشاور خانواده در این خصوص به خبرنگار سلامت نیوز گفت: امروزه اغلب مردم بویژه در شهرهای بزرگ دچار افت کیفیت زندگی شده‌اند.این کیفیت در هفت قسمت گنجانده می‌شود: خوراک،خواب،روابط زناشوئی،معاشرت،مسافرت،ورزش و عبادت که به نظر می‌رسد در تمام این جنبه‌های زندگی دچار افت کیفیت هستیم که برگرفته از سبک زندگی پرخطر است وطی بیست ساله اخیر شدت یافته است .

در روان شناسی الگوی غلط این سبک از زندگی تحت عنوان تیپ شخصیتی «ای» نامگذاری می‌شود. افراد قرار گرفته دراین تیپ شخصیتی اغلب تند تند صحبت می‌کنند،به سرعت راه می‌روند،عجول و کم صبر بوده ،فزون خواه وبی قرار هستند،منتظر تأیید دیگران بوده واغلب بیماریهای روان تنی در این افراد بیشتر از سایرین ایجاد می‌شود وعمر کوتاهی دارند.این افراد علی رقم بهره هوشی بالایی که دارند ،بر رفتارهای خود کنترل ندارند و در مقابل این گروه تیپ شخصیتی«بی» قرار دارد که منطقی و منظم هستند و با اصول زندگی می‌کنند. ازدواج با تیپ شخصیتی «ای»معمولا باعث بروز مشکلاتی برای شریک مقابل خواهد شد وسبک زندگی را به سمت پیروی از الگوهای غلط سوق می‌دهد.

این افت کیفیت در زندگی موجب شده است تا مردم به شدت عصبی باشند و صبر و تحملها پایین بیایید .پرخاشگری و عدم تحمل از عواقب این شیوه نادرست در زندگی است. از طرفی افراد از فعالیتهای روزمره لذت نمی‌برند وتنها کارها حکم انجام وظیفه دارد آنها حساس‌تر از گذشته شده وبه قول قدیمی‌ترها مو را از ماست می‌کشند.

کمال گرایی،تنوع طلبی وشتابزدگی آفت زندگی
وی افزود: اغلب در میان زوج‌ها شاهد بروز رفتارهای پرخاشگرانه هستیم بطوریکه رفتار یکدیگر را بطور مداوم زیر سوال می‌برند واغلب تنوع طلب شده‌اند و از یکدیگر لذت نمی‌برند و جلب روابط فرا زناشوئی می‌شوند .سطح توقع افراد در ادامه روند غلط سبک زندگی بالا رفته است وفزون خواهی و کمالگرایی افراطی در میان افراد افزایش یافته است.

آنها به دنبال جبران محرومیتهای مالی،اجتماعی وجنسی سبک غلطی در زندگی پیش گرفته اند وتنها به فکر ارضای نیازها ومحرومیتها هستند ومتأسفانه در فکر دستیابی خواسته‌های مالی وعاطفی به زودترین زمان ممکن هستند و این شتاب در زندگی قطعا کیفیت آن را پایین می‌آورد.
کار کردن بیش از حد معمول
این مشاور خانواده ضمن اشاره به این موضوع که فزون خواهی و کمال گرایی به دنبال خود کار بیش از اندازه را به همراه دارد گفت: افراد از صبح تا شب علی رقم احساس نیاز واقعی در حال کارکردن هستند و این مسأله در شهرهای بزرگ بیشتر دیده می‌شود که به مرور زمان پیامدی جز فرسودگی شغلی به همراه نخواهد آورد.در نتیجه به دنبال این فرسودگی شغلی افسردگی ایجاد می‌شود که این مساله به طریقی ولو کم در اغلب افراد جامعه دیده می‌شود و موجب می‌شود کیفیت زندگی پایین بیاید وضعف اعصاب ،پرخاشگری از عواقب همین افسردگی ها است که در نهایت ارمغانی به جز ایجاد یک زندگی روتین وخسته کننده به همراه ندارد.
افت کیفیت زندگی سر منشا مشکلات زوج‌ها
حسن زاده در ادامه گفت: برخلاف این مسأله اگر زندگی بر پایه کیفیت صحیح باشد ،آرامش بیشتری به همراه داشته وازبروز بسیاری از استرس ها می‌کاهد.در نتیجه تنش روانی،افسردگی ومشکلات خانوادگی کمتری ایجاد خواهد کرد.مشکلی که در جامعه ما برخلاف جوامع دیگر افزایش دارد ،بالا بودن سطح اضطراب است. روان‌شناسان معتقد هستند زمانیکه تنش روانی منبع خارجی نداشته باشد،اضطراب نامیده می‌شود وزمانیکه منبعی برای وجود آن هست این تنش استرس تلقی می‌شود.
متأسفانه 50 درصد از مردم جامعه ما کیفیت خوراک پایینی دارند،50درصد روابط زناشوئی در سطح پایینی قرار دارد واغلب مختصر با عجله و کوتاه است،مسافرتهای افراد پر از استرس وحادثه است چراکه افراد معمولا عجول وبی صبر هستند،مهمانیهای افراد تنها به عنوان کانون مقایسه تجملاتی است، رفتارهای مذهبی در مواردی با دید چشم وهم چشمی وبزرگ نمایی صورت می‌گیرد ودر بحث ورزش هم به دلیل وجود مشغله های کاری با ضعف مواجه هستیم.در نهایت کیفیت زندگی در این هفت حوزه پایین است و متأسفانه در زندگی زوج‌ها وروابط مابین آنها تأثیر سوئی به همراه داردوسر منشاء اغلب نزاعها ودر گیری ها است.
راهکارهای کاهش آسیب
حسن زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار سلامت نیوز که راهکار مناسب در مواجه با اختلافات زناشوئی چیست اظهار داشت: اولین اقدام از سوی زوج مراجعه به مشاور است . در مشاوره اولین اقدام شناسایی تیپ شخصیتی دو طرف است و اینکه آیا طرفین در تیپ شخصیتی «ای» که متأسفانه در جامعه ما بسیار دیده می‌شوند قرار می‌گیرند یا خیر؟ این افراد معمولا عجول ،تند،شتابزده،بیقرار و کم صبر هستند. اگر هر کدام از زوجها در این تیپ قرار بگیرند اولین اقدام تغییر سبک زندگی آنهاست که با چند جلسه مشاوره امکان پذیر است.
اصلاح سبک زندگی در هفت جنبه نام برده شده اعم از خوراک،خواب و اصول زناشویی وغیره ضرورت دارد چرا که تغییردر نحوه زندگی وپیروی از سبک صحیح اولین گام در حل مشکلات ناشی از آن است و قطعا با بهبود شرایط زندگی اضطرابهای زندگی کاهش پیدا می‌کندو در نتیجه مشکلات عصبی ونزاعهای به دنبال آن هم برطرف خواهد شد و تا زمانیکه بیولوژیک فرد تنظیم نباشد نمی‌توان نحوه تفکر ومشکلات ناشی از نیازهای روحی و عاطفی او را درمان کرد.
آموزش مهارتهای ده گانه زندگی
این مشاور خانواده در ادامه گفت: زمانیکه بستر روانی آماده باشد،می‌توان نسبت به حل مشکلات ناشی از عدم تفاهم اقدام کرد. آموزش مهارتهای ده گانه نظیر مدیریت استرس،تفکر نقاد ومدیریت کنترل خشم کمک بزرگی به زوجها می‌کند و شناسایی ضعف افراد و کمک گرفتن از مهارتهای زندگی بسیار موثر است.شناخت مسائل ایجاد کننده درگیری کمک زیادی به حل مشکل می‌کند؛بطور نمونه گاهی مشکل بر سر نیش و کنایه‌های زبانی یکی از زوجین حادث می‌شود و در مواقعی هم دلیل بحث بروز سوءتفاهم و عدم اقناع کلامی است. تشخیص اینکه مشکل با چه کسی است بر عهده مشاور است ومعمولا با استفاده از تکنیکهای خاصی در روان‌شناسی صورت می‌گیرد.
مواردی که جز نبایدها است
وی در خصوص رفتارهای غلطی که زوجها در مقابل شریک زندگی مرتکب می‌شوند افزود:این موارد به صورت فهرست وار عبارتند از:
اختصاص زمان بیش از اندازه به کاروفعالیتهای اجتماعی
تنوع طلبی وروابط فرا زناشویی
حساسیتها ونگرشهای منفی به زندگی که اغلب از سوءبرداشتها نشأت می‌گیرد.
توقع بیش از اندازه وکم صبری نسبت به دریافت آمال وآرزوهای مادی ومعنوی
عدم کنترل بر رفتار و پرخاشگری نسبت به شریک زندگی که از عدم توانایی در کنترل هیجانات ناشی می‌شود.
عدم توانایی حل استرس و اضطرابهای موجود در زندگی
شناخت مفاهیم شخصیتی
حسن زاده در انتها اظهار داشت:بخشی از مشکلات میان زوج‌ها به دست تدابیری که از سوی صاحب نظران اندیشیده می‌شود قابل درمان است. بر این اساس مسئولین با ارائه مفاهیم شناختی از طریق تریبون رسانه‌های ارتباط جمعی کمک بزرگی به کاهش آمار طلاق و پیشگیری از اختلافات زناشویی خواهند داشت. شناساندن تیپ شخصیتی «ای»به مردم که متأسفانه در جامعه مابسیار دیده می‌شود یکی از این مسائل شناختی است.تغییر سبک زندگی افرادیکه تیپ شخصیتی نوع «ای »هستند حتی در کاهش بیماریهای روان تنی موثر است.
متأسفانه این روزها انسانهاما بین سلامت و بیماری روانی در گذر هستند واغلب به سمت بیماریهای روانی سوق می‌یابند ؛برهمین اساس شناساندن تیپهای شخصیتی به زوجها و درمان مشکلات شخصیتی مهمترین کمک به حل آسیبهای ناشی از آن است.

منبع : سلامت نیوز
416
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید