رنگ ها و حالت روحی شما


رنگ ها و حالت روحی شما

رنگ ها در تغییر حالات روحی انسان تاثیر دارند و گاه یک حالت روحی به یک رنگ نسبت داده می شود .

مثلا افراد عصبانی را با رنگ قرمز می شناسند و رنگ آبی نشانه آرامش است. در این آزمایش که بر روی دو گروه افراد انجام شد نشان داد که بین افراد شاد و غمگین تفاوت رنگ وجود داشت و تنها رنگی که هر دو گروه درست تشخیص می دادند رنگ زرد بود و در محدوده قرمز- سبز حالت روحی تاثیری در تشخیص رنگ ایجاد نکرد .

گفته شده که افراد غمگین در تشخیص رنگ های زرد و آبی دچار مشکل هستند و لی در تشخیص رنگ های سبز و قرمز هر دو نوع حالت روحی شاد و غمگین یکسان عمل می کنند.

آنها این عدم تشخیص رنگ های آبی تا زرد را کمبود هورمون دوپامین در آنها می دانند ولی دلیل قطعی آن را کمبود دوپامین نمی بینند.

منبع : سلامت دیجیتال
346
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید