روستاهای زیبا در ایتالیا

این روستاها که همگی در کنار کوههای این منطقه قرار دارند منطقه ای سنتی و زیبار را بوجود آورده اند کخ چشم هر بیننده ای را خیره می کند. این کوهها اغلب از برف پوشیده شده اند. نحوه ساخت این روستاها وترتیب کنار هم قرار گرفتن خانه ها ، طبیعت سالم و هوای پاک روح انسان را جلا می دهد. این روستاها مکان های دنج و آرام برای تمدد اعصاب و تفکر و لذت بردن از زندگی هستند.

 

 

 

منبع : سلامت دیجیتال
747
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید