روش اپتوژنتیک برای مـقابـله بـا سـرطـان

این فناوری جدید اپتوژنتیک immunomodulatio- نامیده می‌شود. محققان UMMS با استفاده از نور مادون قرمز نزدیک نشان دادند که از طریق کنترل جریان یون‌های کلسیم به درون سلول می‌توانند به صورت انتخابی یک واکنش ایمنی را فعال کنند. این کشف بزرگ می‌تواند منجر به روش‌های ایمنوتراپی کم‌تهاجمی‌تر، قابل کنترل‌تر و انتخابی‌تر برای درمان سرطان شود.
این برای اولین بار است که از روش‌های اپتوژنتیک برای تحریک سیستم ایمنی برای مبارزه با سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود. مزیت روش اپتوژنتیک نسبت به دیگر روش‌های ایمنوتراپی که به طور معمول واکنش‌های ایمنی کلی را فعال می‌سازند، این است که در این روش ما به ابزاری دسترسی داریم که با استفاده از آن می‌توانیم مقدار دارو و محل درمان را برای کاهش اثرات جانبی کنترل کنیم.
عصب‌شناسان از روش‌های اپتوژنتیک برای تحریک فعالیت نورون‌ها در حیوانات با نور استفاده می‌کنند. سلول‌های عصبی از پروتئین‌های حساس به نور تشکیل شده‌اند، هنگامی که سلول‌های عصبی در معرض یک طول‌موج مشخص نور قرار می‌گیرند، محققان می‌توانند پالس‌های عصبی را کنترل ( ارسال یا عدم ارسال) کنند و درنتیجه آنها می‌توانند مدارات عصبی را در حیوانات زنده رمزگشایی کنند. سازگار کردن این فناوری برای استفاده در دیگر سلول‌ها بسیار چالش برانگیز است. فناوری اپتوژنتیک، بر اساس پالس‌های الکتریکی که نورون‌ها برای انتقال پیام استفاده می‌کنند، این سلول‌ها را هدف قرار می‌دهد. دیگر سلول‌ها از روش‌های ارتباطی دیگری استفاده می‌کنند که فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی آنها را با مشکل مواجه کرده است. همچنین این سلول‌ها در بخش‌های درونی‌تر بدن یافت می‌شوند که نفوذ نور به این مناطق مشکل است.
محققان با تمرکز بر روی جریان یون‌های کلسیم به درون سلول و استفاده از آنها به عنوان یک سوویچ روشن/خاموش به ‌دنبال بر طرف کردن این مشکلات هستند. محققان در ادامه نانوذراتی طراحی کردند که توانایی فعال‌سازی این سوویچ‌ها را دارند. برای دسترسی به سلول‌های ایمنی در یک موجود زنده، یک نانوذره به سلول‌ها اتصال می‌یابد که نور مادون قرمز نزدیک را به نور آبی تبدیل می‌کند. بر خلاف نور آبی، نور مادون قرمز نزدیک می‌تواند تا دو سانتیمتر در بافت‌ نفوذ کند.این روش به طور قابل ملاحظه‌ای سبب متوقف شدن رشد تومور و کاهش حجم تومور در این حیوانات می‌شود.

منبع : سپید
289
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید