روش قطعه قطعه کردن مرغ در منزل

یادگیری روش پاک کردن مرغ، هم باعث صرفه جویی در هزینه و هم باعث راحتی کار شما می‌شود، شما می توانید با روش قطعه قطعه کردن مرغ در منزل آشنا شوید.

روش قطعه قطعه کردن مرغ در منزل

آماده سازی مرغ

شستن مرغ و جداسازی تمام زوائد اضافی

1- مرغ را زیر آب سرد شسته و پوست و داخل مرغ را تمیز کنید

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

 

2- مرغ را بر روی تخته گوشت بری قرار دهید.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

3- از بریدگی روی بدن مرغ، قسمت گردن و قسمت های داخلی مرغ را جدا کنید

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

4 – قسمت بزرگ چربی انتهایی قسمت دم مرغ را جدا کنید

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

جدا کردن پاهای مرغ

جدا کردن مفصل لگن و زانو، برای جداسازی پاها از دو قسمت بدن مرغ

1- پوستی که بین پا و بدن مرغ قرار دارد را ببرید

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

2- زمانی که مفصل لگن را پیدا کردید، بدن مرغ را با یک دست خود محکم نگاه داشته، و با دست دیگر، پای مرغ را با قدرت بپیچانید. اینکار باعث جدا شدن مفصل لگن مرغ میشود.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

3- با بریدن مفصل لگن و قسمت های پیرامون آن، قسمت ران و پاهای مرغ را از بدن آن جدا کنید.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

4- ران مرغ را در یک دست و پای آنرا با دست دیگر بگیرید، پای مرغ را به سمت پائین بکشید تا مفصل زانو از جای خود خارج شود.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

5- مفصل زانو را با چاقو بریده و قسمت ران و پای مرغ را از هم جدا کنید.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

جدا کردن بال ها

پیدا کردن مفصلی که بال مرغ را به بدن آن اتصال میدهد، و بریدن آن برای جدا کردن بال.

1- مرغ را برگردانید تا پشت آن به سمت بالا باشد

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

2- مفصل بین بال و سینه مرغ را پیدا کنید و با چاقو آنرا بریده و بال مرغ را جدا کنید.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

3- اینکار را برای بال دیگر نیز انجام دهید.

 

جدا کردن پشت

1- چاقو را در داخل بدن مرغ قرار دهید.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

2- نوک چاقو را تا جایی که ابتدای گردن مرغ قرار داشت برسانید

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

3- قسمت باریک دور مفصل شانه را به سمت خارج ببرید.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

4- بوسیله چاقو، موازی ستون فقرات مرغ برش داده و استخوان های قفسه سینه را جا کنید.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

5- مفصل شانه و قفسه سینه را در سمت دیگر مرغ نیز جدا کنید.

روش قطعه قطعه کردن مرغ

6- پشت مرغ را به سمت بالا خم کرده و شانه های مرغ را با چاقو ببرید، اینکار باعث جدا شدن پشت مرغ از قسمت سینه میشود.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

جدا کردن سینه ها

1- در طول استخوان سینه ، با چاقو برش داده تا قسمت سینه مرغ به دو قسمت تقسیم شود.

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

از قطعات مرغ، طبق نیاز آشپزی خود استفاده کنید

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

 

پایان

 

روش قطعه قطعه کردن مرغ

یادگیری روش پاک کردن مرغ، هم باعث صرفه جویی در هزینه های شما شده، و هم بعنوان نیاز اولیه آشپزی، میتواند باعث مستقل شدن و راحتی کار شما شود.

منبع : wiki.5040.ir
660
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید