روش های نگهداری و حفظ طعم قهوه

نگهداری دانه قهوه ساده‌تر از پودر قهوه است.

» پیشنهاد میشود هنگام خرید قهوه دانه‌های آن را تهیه و خودتان در منزل آسیاب کنید.

» هر بار به اندازه نیاز روزانه‌تان دانه‌های قهوه را پودر کنید.

» پودر قهوه تا 1 ماه بدون تغییر عطر و طعم داخل ظروف شیشه‌ای با رنگ تیره باقی می‌ماند.

» ظروف نگهداری قهوه را در مکان‌های خشک ، خنک و به دور از نور و هوا قرار دهید.

» مکان‌های مرطوبی مانند یخچال ، جای مناسبی برای نگهداری پودر قهوه نیستند.

» هرگز از قاشق خیس برای برداشتن پودر یا دانه قهوه استفاده نکنید.

» اگر دانه‌های قهوه را درون قوطی‌ فلزی یا ظرف شیشه‌ای تیره‌ بریزید می‌توانید مطمئن باشید که حداقل تا 4 ماه بدون تغییر رنگ و بو باقی می‌مانند.

منبع : irancook.ir
278
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید