زنان چاق در معرض خطرهای زایمان هستند

بررسی های محققان کشور نشان می دهد زایمان به شیوه سزارین در زنان چاق 20 درصد بیشتر از دیگر زنان است.

 

اضافه وزن و چاقی زنان بیشتر در ناحیه شکم و لگن است و این چربی ها مانع از انقباضات طبیعی رحم در زایمان به شیوه طبیعی می شود. خطرات ناشی از جراحی به شیوه سزارین در زنان چاق 5/3 برابر بیشتر از خطرات و عوارض در زنان با وزن طبیعی است لذا زنان چاق بیشتر در معرض خطر زایمان هستند.

افسردگی پس از زایمان نیز در شیوه سزارین افزایش می یابد و با توجه به اینکه اکثر زنان چاق قبل از بارداری و پس از آن دارای علایم افسردگی هستند، از نظر روحی باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند.

 

به گفته کارشناسان با توجه به اینکه رژیم غذایی در دوران بارداری اکیدا ممنوع است، بهتر است زنان چاق قبل از بارداری برای جلوگیری از عوارض جسمی و روحی بعد از زایمان، ابتدا وزن خود را به حد طبیعی برسانند و بعد بچه دار شوند.

 

منبع : hawzah.net
498
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید