ساخت نوعی قلب مصنوعی از فوم که بافتی شبیه به اندام واقعی دارد

قلب های مصنوعی ساخته شده تا به امروز، تا حدودی شبیه به اندام واقعی انسان عمل می کنند اما به لحاظ ظاهری کوچک ترین شباهت را به آنها دارند. این اندم ها قادرند خون را پمپاژ کنند، با این همه، بیشتر شبیه به یک جعبه مملو از قطعات الکترونیکی به نظر می آیند که بدون کمترین همخوانی درون بدن انسان جای گرفته اند.

پژوهشگران دانشگاه کورنل اما بر این باورند که می توانند این مساله را بهبود ببخشند؛ آنها نوعی قلب مصنوعی را با استفاده از فوم ساخته اند که کارکرد و شکلی شبیه به نمونه واقعی اش دارد.

اما نکته کلیدی در مورد این اندام پلیمری است که می توان آن را در قالب شکل های مختلف در آورد و منافذی دارد که امکان پمپاژ شدن خون را برایش فراهم می کند. از همین رو، قلب مصنوعی ساخته شده توسط این گروه از پژوهشگران نتنها بافت نرم و کشسانی دارد بلکه کارایی اش هم بیشتر است و برای حرکت دادن مایع (یا همان خون) انرژی زیادی مصرف نمی کند.

اگر این کشف به مرحله استفاده انبوه برساند کمترین مزیتش این است که دانشمندان را به ساخت اندام های مصنوعی ایمن تر رهنمود می کند که امکان بهینه سازی شان برای شخص بیمار وجود خواهد داشت.

ماده ابداعی همچنین در ساخت ربات های نرم نیز سودمند واقع می شود و می تواند حسی طبیعی تر را در فرد تحت درمان یا شخص دریافت کننده اندام های مصنوعی ایجاد نماید.

منبع : digiato.com
588
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید