سه دلیل علمی برای تک همسر بودن بشر

گروه تحقیقاتی University College London به سرپرستی Christopher Opie برای دستیابی به جواب اصلی، کنجکاوی شان را معطوف این ساختند که دریابند از چه تاریخی زندگی تک همسری تبدیل به یک رسم عمومی در بشر شده است؟

تیم تحقیقاتی انگیسی از طرفی می دانستند که ۹۰ درصد پرنده ها و نیمی از انواع میمون ها با جفت دائمی زندگی می کنند اما فقط ۲۵ درصد انواع جانوران به صورت زوج زندگی می کنند. به نظر محققین انگلیسی، سه نظریه اصلی در باره چرخش به سمت تک همسری در انواع میمون سانان وجود دارد.

ID-10046816

فرزندان اغلب پستانداران به محض تولد باید روی پای خود بایستند و در فاصله چند ماه  یاد می گیرند که همراه گله گام بردارند ولی با افزایش حجم مغز انسان، دوران رشد مغز کودکانِ بشر، زمان طولانی تری می طلبد. برای همین فرزندان میمون ها و بویژه انسان برای مستقل زندگی کردن، به سالها مراقبت شبانه روزی نیاز دارند. به همین خاطر، مردان بیشتر از پیش، برای تهیه غذا و نگهداری فرزندان شان دور و بر خانواده می مانند.

دوم اینکه، حفاظت از همسر با توجه به حضور تهاجمی- جنسی سایر مردان، اتفاق و عادتی ناگزیر گشت. قوانین ازدواج و مذاهب و اخلاق هنوز توسط مردان ساخته نشده بود و تنها راه پرهیز رفتارها، دفاع مستقیم از خود و خانواده بود.

سومین دلیل به خاطر صیانت ذات یا نگهداری بهتر فرزند بود. زوجی که در کنار هم می مانند شانس دفاع از فرزندشان نیز بیشتر می گردد. مردان دیگر در گروه، بدشان نمی آید بچه ایی سر راه شان نباشد. چون به طور غریزی می دانستند که با کشته شدن بچه، مادر دوباره به صف تولید مثل باز می گردد.

به گفته Christopher Opie، تنها را حل برای جلوگیری از بچه کشی، تطبیق زندگی تک همسری نیست، به عنوان مثال شامپانزه های ماده با همه شامپانزه های مرد در گروه خودش سکس دارد و از این طریق نوزاد جدید می تواند فرزند هر کدام شان باشد. با این وجود، به دلیل تنوع و تفاوت انواع میمون سانان، بیش از ۲۵۰ نوع آنها، با ادامه زندگی مشترک بر مشکلان ناشی از تنازع بقا دست و پنجه نرم می کنند.

منبع : marde-rooz.com
556
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید