سه راه جالب برای هوشیار نگه داشتن مغز:

  • کفش پاشنه بلند بیشتر از دادن اعتماد به نفس عمل می کند:

پوشیدن کفش های پاشنه بلند سبب می شود تا شما هنگام راه رفتن حواستان را بیشتر جمع کنید و سعی در حفظ تعادل خود می کنید و این یعنی ارتباطات مغزی شما زیاد است و مغز آگاه .

  • دست به دست کنید:

هنگام شانه زدن مو و یا مسواک زدن دست خود را عوض کنید. یعنی مدتی با دست راست و مدتی با دست چپ این کارها را انجام هید. این کار سبب می گردد تا مغز شرطی نشود و تعادل و هماهنگی در مغز و فعالیت های مغزی بهبود پیدا می کند.

  • به خودمحرومیت حسی دهید:

این کار یعنی خودتان یکی از قوای حسی را برای مدت زمانی کوتاه حذف کنید و سعی کنید بوها، مزه ها و اشیاء را با دیگر حس ها تشخیص دهید. پازل بسازید . این کار به تقویت بخشی از مغز که مسئول کنترل آن حس خاص است ، کمک می کند.

منبع : سلامت دیجیتال
589
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید