سیکلوسپورا و سوالات بی جواب درباره ایمنی محصولات غذایی

هر زمان که یک شیوع بیماری غذا در کشوری اتفاق می افتد این سوال مطرح می شود که چرا روشهای پیشگیری جواب درستی نداده است؟

همیشه پاتوژن های نوظهوری وجود دارند که سبب بیماری های ناشی از غذا شوند ، از آن جمله می توان به Listeria monocytogenes و Cyclospora cayetanesis

اشاره کرد. در مورد برخی باکتریها می توان از بسته بندی مناسب و کنترل فرآیند تولید استفاده کرد تا احتمال خطرات ناشی از آنها کاهش یابد . مثل: E. coli و Salmonella ، اما اغلب شیوع های اخیر ناشی از مزرعه هستند.

سیکلوسپورا یک انگل پروتوزوآ است که از یک اووکیست ایجاد می شود. این فرم مقاوم انگل به او این اجازه را می دهد که مدت طولانی بقا داشته باشد و در زمان مناسب ایجاد عفونت کند و در مقابل ضدعفونی کننده ها نیز مقاوم باشد.

کارشناسان FDA معتقدند که تنها راه پیشگیری از ایجاد بیماری توسط این انگل در انسان ، مراقبت و بکارگیری راههای کنترل و اصلاح در مزرعه است . مزرعه محیطی استریل نیست پس می تواند یک عامل خطر مهم برای آلودگی موادغذایی و بیماری های ناشی از غذا باشد. چرا که همیشه احتمال حضور حیوانات اهلی و وحشی در مزرعه وجود دارد.

گزارش اخیر سازمان غذا وداروی آمریکا بیان می کند که علت شیوع بیماری ناشی از سیکلوسپورا عدم رعایت شرایط بهداشتی و استاندارد در مزرعه بوده است. ازجمله موارد دیگر شیوع این انگل کارکنان مزارع، عدم آگاهی کشاورزان از شرایط کار در مزرعه، عدم امکانات بهداشتی کافی در مزارع و عدم استفاده یا استفاده نادرست از مواد ضدعفونی کننده می باشد. یک را کنترل دیگر و عدم ابتلا به این چنین انگل ها خرید محصولات از مزارع معتبر می باشد.

منبع : سلامت دیجیتال
777
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید