شش بیماری دردناک که بدتر از درد زایمان هستند!

  • دفع سنگ های کلیوی: بسیاری افراد این درد را مرگبار توصیف می کنند . بیماران می گویند اگر زنی یک بار سنگ کلیه دفع کند آن وقت خود اذعان می کند که این درد سخت تر از درد زایمان است.1-1
  • سردردهای خوشه ای: این نوع سردرد ها که برروی کناره های سر متمرکز می شوند و مخصوصا اطراف چشم ها بیشتر احساس می گردد و می توانند تا 3 ساعت یا بیشتر هم طول بکشند. این درد در مردان بیشتر است . بیماران آن را بدتر از درد زایمان و یا سوختگی توصیف می کنند.1-2
  • درد های ناشی از اعصاب سه خوشه ای(Trigeminal neuralgia) : این درد و بیماری را Fothergill’s disease نیز می نامند . این درد بر اثر ایجاد التهاب در اعصاب سه خوشه ای بوجود می آیند. این درد ها از شدیدترین نوع درد هستند. این درد مانند این است که سیخی در سر و چشم فرد فرو می رود.1-3
  • سندرم درد منطقه ای پیچیده: این دردها پس از آسیب و یا جراحی بروز می کنند. این دردها که غالبا در ناحیه زانو و آرنج بروز می کنند سبب می شود تا فرد برای خلاص شدن از این درد وحشتناک از پزشک خود بخواهد آرنج و یا زانوی او را قطع کند.1-4
  • سوختگی های شدید: اگر فردی دچار سوختگی در جه 3 شده باشد خواهد گفت دردی مثل یا بیشتر از درد زایمان را تحمل می کند.1-5
  • دردهای عصبی Pudendal: این درد بیشتر در مردان اتفاق می افتد. این درد می تواند سبب بی حس شدن آلت تناسلی و کیسه بیضه مردان شود.1-6
منبع : سلامت دیجیتال
536
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید