هومیوپاتی


فراگیرى هومیوپاتى

چه کسانى مى توانند تحت آموزش هومیوپاتى قرار بگیرند؟

یادگیرى هومیوپاتى براى همه مجاز مى باشد چرا که هومیوپاتى شامل سه قسمت فلسفه، بیمارى هاى حاد و بیمارى هاى مزمن مى باشد. یادگیرى فلسفه هومیوپاتى که در واقع نگرشى خاص به انسان و دنیا مى باشد، به همه توصیه مى شود. در خصوص بیمارى هاى حاد و استفاده از کیف کمک هاى اولیه هومیوپاتى، شخصاً نیز یادگیری عمومی امکان پذیر و قابل توصیه است. اما کار فعال هومیوپاتى در ارتباط با بیمارى هاى مزمن مى طلبد که فرد آشنایى کافى با علوم پزشکى داشته باشد. در ایران مى توان فلسفه هومیوپاتى را و همین طور یادگیرى کمک هاى اولیه هومیوپاتى را در هر مقطع تحصیلى که باشید به شکل خصوصى یاد بگیرید و در مواردى مانند سرماخوردگى، اسهال و استفراغ و حوادث فیزیکى براى خود و اطرافیان خود دارو تجویز نمایید. ولى براى درمان بیمارى هاى مزمن شما بایستى که پزشک، دندانپزشک و یا ماما باشید. از دیدگاه قانونى در ایران فقط کسانى مى توانند براى دیگران دارو تجویز نمایند که اجازه طبابت رسمى در ایران داشته باشند (سه گروه ذکر شده).

در دنیا در بعضى از کشورها قوانین موجود مانند مواردى است که در بالا براى کشور خودمان ذکر کرده ام و در بعضى از کشورها مانند انگلیس و کانادا شما مى توانید با مدرک دیپلم، دوره چهارساله هومیوپاتى را طى نموده و وارد نظام هومیوپاتى بشوید و زیر نظر یک پزشک مبادرت به انجام درمان نمایید. در این کشورها طول این مدت آموزشى براى گروه پزشکى حدود دو سال خواهد بود.

آیا از هومیوپاتى در اینترنت نام و نشانى وجود دارد؟

بله. همانگونه که در فصل اول ذکر شد، شما مى توانید با جستجوى کلمه (Homoeopathy) به تمام سایت هاى موجود در هومیوپاتى دسترسى پیدا کنید و جالب است بدانید که تعداد این سایت ها بسیار زیاد مى باشد که مشتمل بر آموزشگاه ها و دانشکده هاى هومیوپاتى، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مطب هاى هومیوپاتى، انتشارات (کتاب ها و مجلات) هومیوپاتى، کارخانه هاى داروسازى و داروخانه هاى هومیوپاتى و محققانى که در این ارتباط فعالیت مى کنند مى شود.

چند نکته مهم:

بیماران باید بدانند که بیماریشان از هر نوعى که باشد تنها به یک دلیل به وجود نیامده است و مجموعه اى از عوامل درونى و بیرونى باعث بروز آن مشکل خاص جسمى یا ذهنى شده است، بنابراین مسلماً تنها نبایستى که به دارو از هر نوعى که باشد، هومیوپاتى یا شیمیایى، بسنده نمایند، بلکه خود نیز با تغییر در روش زندگى و رفتارى (بسته به آن بیمارى خاص) سعى بر رفع عوامل ایجادکننده یا تشدیدکننده بیمارى بنمایند و این حرف همانا نشان دهنده نقش ارزنده و اولویت بهداشت است بر درمان.

در این میان هومیوپاتى روش درمانى مى باشد که مى تواند بسیار بسیار مؤثر عمل نماید و یک عامل قوى جهت بازگرداندن وضعیت بیمارى به سلامتى باشد.

لیکن از آنجایى که همه ما یک خمیرمایه بیمارى به نام «میازم» را با خود به همراه داریم، که در بعضى از خانواده ها در طى قرون متمادى سنگین و سنگین تر شده است و به اعتقاد پزشکان هومیوپات پزشکى آلوپاتى و داروهاى شیمیایى کوچکترین راهى به آن ندارند، ایشان به همگان توصیه مى کنند که حتماً هومیوپاتى را تجربه نمایند؛ چرا که هدف اصلى هومیوپاتى از بین بردن این میازم سنگین مى باشد که البته ابزارهاى حمله به آن را برخلاف پزشکى رایج، دارد و البته باید ذکر کرد که این ابزارها تنها در دست یک پزشک هومیوپات «کلاسیک» و نه یک پزشک هومیوپات «مدرن» چنین خاصیتى را دارند. همچنین باید دانست که همانگونه که این میازم ذکرشده در طى نسل هاى مختلف سنگین و سنگین تر شده است، به همان ترتیب نیز شاید براى ریشه کن کردن یک مشکل خاص در یک خانواده (مثل زمینه حساسیت، زمینه دیابت، زمینه سرطان، زمینه رماتیسم و…) نیاز به چندین نسل درمان هومیوپاتى باشد. به هر شکل بایستى که هرچه زودتر با داروهاى هومیوپاتى به این خاکستر شعله ور شده یا نشده بیمارى ها حمله ور شد و آن را کم اثرتر نمود، و این حاصل نمى گردد مگر آنکه ما براى حل هر مشکل کوچک (مثل سرماخوردگى، سینوزیت، اسهال و استفراغ و…) یا بزرگ خود (حتى حوادث، مثل سوختگى ها، شکستگى ها و پیچ خوردگى ها و…) به پزشکى هومیوپاتى مراجعه نماییم و سعى بر حل مشکل خود توسط داروهاى هومیوپاتى بنمائیم.

لیکن تذکر این نکته به پزشکان و بیماران متعصب به هومیوپاتى بسیار ضرورى است که علیرغم گفته هاى بالا براى هر مورد خاص بایستى یک Golden time در نظر گرفت و اگر به هر دلیلى (ندادن اطلاعات کافى از طرف بیمار براى پیدا کردن دارو، اشتباه هومیوپات در جمع بندى براى پیدا کردن دارو، در دسترس نبودن بیمار یا پزشک، در دسترس نبودن دارو، شرایط بسیار اورژانس مثل حملات قلبى یا آسم، بُعد فاصله و…) قادر به درمان به روش هومیوپاتى نبودیم باید که حتماً به جهت پرهیز از صدمه به بیمار و یا اتلاف وقت و یا هزینه، از دیگر روش هاى درمانى، چه روش هاى کل نگر، چه پزشکى رایج و حتى جراحى استفاده بنمائیم و بعد از رفع آن وضعیت خاص، درمان هومیوپاتى را مجدداً ادامه بدهیم.

سخن آخر با پزشکان متعصب آلوپات که پزشکى هومیوپاتى را باور ندارند، این که تا قبل از خواندن فلسفه هومیوپاتى و یا تجربه چندین باره داروهاى هومیوپاتى با آن به مخالفت نپردازند و اگر قصد کمک به بیمارانشان را دارند فقط یک بار داروهاى هومیوپاتى را امتحان بکنند.

منبع : www.tim.ir
469
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید