فشارخون بالا در سالمندان با جنون پیری مرتبط است

پژوهشگران آمریکایی می گویند سالمندانی که فشارخون بالا دارند، احتمال دچار شدن به مشکل فکر کردن و آموختن که موجب فراموشی و جنون پیری می شود بیشتر از دیگران است.

 

فشارخون بالا با یکی از دو نوع اختلال ادراکی متوسط که می تواند زمینه را برای بروز جنون فراهم کند، در ارتباط است البته این وضعیت با نوع دیگر اختلال ادراکی که ارتباط با آلزایمر دارد، مرتبط نیست.

 

افرادی که دچار اختلال ادراکی متوسط هستند در زمینه سخن گفتن، حافظه، مدت تمرکز و دقت روی یک موضوع و یا دیگر عملکردهای مغزی در حدی مشکل دارند که دیگران متوجه می شوند.

 

سالمندانی دچار فشارخون بالا اکثرشان دچار اختلال ادراکی متوسط هستند که می تواند نشانه جنون عروقی باشد. جنون عروقی بعد از آلزایمر شایع ترین شکل جنون است و در بیشتر موارد با سکته مغزی مرتبط است و خطر آن را افزایش می دهد.

 

اثر داروی روان گردان مانند ضربه مغزی در یک تصادف است

 

تحقیقات روی داروهای روان گردان از جمله «اکستازی» نشان داده است اثر مصرف بیش از حد یکبار «متامفتامین» روی مغز، بسیار شبیه به اثری است که پس از یک ضربه شدید به مغز در یک تصادف رو در رو با یک خودرو، ایجاد می شود.

 

«متامفتامین» یک ماده محرک بسیار اعتیادآور است که از لحاظ ترکیب شیمیایی با «آمفتامین» مرتبط است با این تفاوت که نسبت به آن به مراتب قوی تر و برای سیستم مرکز اعصاب به مراتب زیانبارتر است.

 

با مصرف این مواد حدود 12 درصد پروتئین های ناحیه کورتکس مغز، تخریب می شود و اثر مخرب آن در ناحیه هیوکامپوس مغز که حافظه در آن شکل می گیرد، نمود پیدا می کند.

منبع : hawzah.net
455
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید