فناوری جدید برای حرکت با نخاع قطع شده

محققان روسی روشی ابداع کرده اند که به حیوانات آزمایشگاهی قطع نخاع شده امکان می دهد با استفاده از سیستمی که اعصاب آنها را به طور متناوب تحریک می کند، راه بروند.
محققان روسی با همکاری گروهی از پژوهشگران سایر کشورها سیستمی برای تحریک نخاع قطع شده ابداع کرده اند.
نتایج آزمایش این سیستم روی موش ها نشان داد که از روش های موجود به مراتب دقیق تر است، اما هنوز نمی توان از این روش جدید روی انسان ها استفاده کرد.
برخلاف روش های موجود، این سیستم پالس های الکتریکی و شیمیایی توزیع می کند. این ابداع جدید بر اساس این ایده است که فرمان ها برای حرکات بدن به جای این که از مغز ناشی شوند، می توانند از نخاع نشات می گیرند.
دکتر پاول موزینکو از دست اندرکاران این طرح ابتکاری گفت: ما روشی برای تحریک الکتریکی قشر مخ در افراد فلج ابداع کرده ایم که براساس کنترل انقباضات عضلات در زمان واقعی کار می کند.
این تحقیق نشان داد که در حین راه رفتن، نقاط عضلانی مختلفی فعال می شوند تا جایگزین یکدیگر شوند. محققان با استفاده از الگوهای رایانه ای برای تجزیه و تحلیل بازخورد توانستند الگوهایی برای زمان تحریک نخاع ابداع کنند.
این محققان افزودند: ما براساس بازخورد ناشی از حرکات دست و پا، موفق شدیم فناوری های جدید کاشت، ماتریس های الکترود و الگوریتم های تحریک شبکه عصبی با تنظیم دقیق را ابداع کنیم.
برخلاف طرح های قدیمی تر که نخاع به راحتی در همه زمان ها تحریک می شود، تحقیق جدید نشان داد که با تحریک متناوب نخاع، موش ها بسیار طبیعی تر حرکت می کنند.

منبع : ایرنا
537
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید