معرفی جاذبه های گردشگری نیجر

شور نیجر در غرب آفریقا قرار دارد و هرچند نامش را از رودخانهٔ نیجر که در آن جاری است گرفته، اما در بیشتر مناطق خاکش خشک و لم یزرع است.این کشور از جنوب با نیجریه و بنین، از غرب با بورکینافاسو و مالی، از شمال با الجزیره و لیبی و از شرق با چاد همسایه است. کشور در میان دو منطقه آب هوایی استوایی ساحل غرب آفریقا و صحرای بزرگ قرار دارد. بیشتر این سرزمین صخره ای و شن زار می باشد. بیشتر مساحت نیجر در صحرای بزرگ واقع است؛ جنوب درة نیجر پوشیده از علفزارهای استوایی است. کوههای مرکزی آیر تا کمی بیش از 2000 متر ارتفاع دارد.

 

تاریخ

یکی از اولین امپراتوری هایی که در نیجر شکل گرفت امپراتوری سنقای است که یکی از بزرگترین امپراتوری های قاره آفریقا است. در قرن نوزدهم میلادی ارتباط این کشور با جهان غرب آغاز شد. ارتباطی که در نهایت به مستعمره شدن این کشور منجر شد. ابتدا انگلیسی ها برای کشف سر منشاء رودخانه نیجر به این منطقه سفر کردند و بعدها فرانسوی ها این کشور را مستعمره خود کردند. سرانجام نیجری ها در روز ۱۸ دسامبر سال ۱۹۵۸ اعلام استقلال کردند. در 1901 سرزمین نیجر متعلق به فرانسه اعلام شد، ولی تا 1920 بسیاری از مساحت این سرزمین تحت کنترل فرانسه درنیامد. در 1960 استقلال تحت رهبری پرزیدند همانی دیوری به‏دست آمد. دیوری، پس از تخریب اقتصاد به دلیل خشکسالی طولانی، طی یک کودتای نظامی در 1974 سرنگون شد. در 1992 احزاب مختلف اجازة فعالیت یافتند و در 1993 انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان برگذار گردید.

مسجد بزرگ نیامی (niamey grand mosque)
مسجد بزرگ نیامی (niamey grand mosque)
کوهستان ایر (air mountains)
کوهستان ایر (air mountains)
کوهستان ایر (air mountains)
کوهستان ایر (air mountains)
کوهستان ایر (air mountains)
مسجد آگادز (agadez mosque)
مسجد آگادز (agadez mosque)
مسجد آگادز (agadez mosque)
پارک ملی آبابا (abaaba national park)
پارک ملی آبابا (abaaba national park)
پارک ملی آبابا (abaaba national park)
کاخ سلطان (sultans palace)
کاخ سلطان (sultans palace)
کاخ سلطان (sultans palace)
کاخ سلطان (sultans palace)

 

منبع : akairan.com
898
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

اهرام در سودان