خانواده


مفهوم خانواده

خانواده به تنهایی یک کلمه است ولی می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. هر کس می تواند خانواده را ازدید و نظر خودش معنی کند و تعریفی از خود به عنوان یکی از اعضاء خانواده داشته باشد. خانواده ها از نظراقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و بسیاری جنبه های دیگر با هم متفاوتند .

اولین تعریف این است که ” خانواده یعنی پدر و مادر و فرزند” . تعاریف دیگر مثل ” دو یا چند فرد که اهداف و ارزش های مشترک دارند و تصمیم می گیرند تا پایان عمر یا مدتی طولانی با یکدیگر زندگی کنند” که این تعریف تمام انواع خانواده را در خود جای می دهد.

اما چه کسی خانواده تشکیل می دهد؟ آنچه مرسوم است و پذیرفته شده این است که زن و مردی با توافق با یکدیگر ازدواج می کنند و صاحب فرزند شده و خانواده تشکیل می شود. حال آنکه در دنیای مدرن امروز و در قرن 21 هستند کودکانی که با یکی از والدین خود زندگی می کنند که هرگز ازدواج مستندی صورت نگرفته است. بنابر این باید تعریفی گسترده از خانواده ارائه گردد.

هستند افرادی که دوست هستند ولی خود را خانواده محسوب می کنند . یعنی صرف نسبت خونی و ژنتیکی نمی تواند یک خانواده را معنی کند. در کشورهای اروپایی و غربی افراد حتی حیوان خانگی خود را خانواده خود می دانند و همان رفتاری را دارند که با یک انسان. بنابراین باید گفت خانواده یعنی” آنچه شما آن را می سازید” که این خانواده می تواند افراد همخون شما باشد، دوستان شما باشند و یا حتی حیوان خانگی شما.

مهم این است که نیازهای عاطفی شما تامین گردد و در کنار آنها احساس آرامش و امنیت کنید و بتوانید موفقیت هایی را در زندگی بدست آورید.

 

منبع : سلامت دیجیتال
580
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید