ممکن است کاهش میزان پروژسترون در ریسک سقط جنین تاثیر نداشته باشد:

زنانی که قبلا سابقه سقط جنین داشته اند از ترس اینکه مبادا این اتفاق تکرار شود ، از مکمل های پروژسترون استفاده می کنند. مطالعات جدید نشان داده است که مصرف این مکمل شانس سقط جنین مجدد را کاهش نمی دهد.

در این مطالعه مشخص شد نسبت زایمان موفق در زنانی که مکمل مصرف کرده بودند در مقایسه با آنها که مکمل دارونما دریافت کرده بودند ، تفاوتی وجود ندارد.

در صد موفقیت بارداری کامل زنانی که در این مطالعه قرص مکمل هورمون پروژسترون دریافت کرده بودند 8/65% گزارش شد در حالیکه بارداری موفق در زنان با مصرف مکمل دارونما 3/63% ارزیابی شد که این اختلاف معنادار نبوده است.

مصرف مکمل و دارونما به مدت 12 هفته در افراد تحت مطالعه ادامه داشت. این هورمون ضروری برای داشتن یک بارداری موفق است. مطالعات گذشته پیشنهاد کرده بودند که شاید کاهش پروژسترون سبب سقط جنین مکرر باشد. نتایج کامل این مطالعه در 25 نوامبر 2015 در مجله معتبر علمی New England Journal of Medicine به چاپ رسیده است.

منبع : سلامت دیجیتال
606
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید