مهمترین اثرات شکر گذاری:

متخصص روانشناسی دانشگاه Birmingham در سال 2013 گفت : نوشتن لیست آنچه باید برایش شکرگزار باشیم ، بی پایان است. شکرگزاری کمک می کند تا از تعصبات فکری به دور باشیم، به دیگران بیشتر توجه کنیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، در کارکردن نگرش بهتری داشته باشیم، تحمل افراد افزایش می یابد و دردهای جسمی کمتر می شوند و در نهایت بهبود سلامت و افزایش طول عمر نصیب انسان می گردد.

  • در سال 2015 در مجله Journal of Religion and Health مقاله ای منتشر شد که طی آن محققان دریافتند که افرادی که بیشترشکرگزار ند و همیشه امیدوار و خوش بین هستند از سلامتی بهتر و بیشتری برخوردارند و این افراد دردهای جسمی کمتر ی را تحمل می کنند. همین اثرات آنها را به شکرگزاری و امیدواری بیشتر ترغیب می کند. در مجله Counselling Psychology Review در سال 2009 مقاله چاپ شده بود که در ان نوشته شده بود که شکرگزاری مانند یک بافر و نیرو ی مقابله کننده در برابر حالات و هیجانات منفی عمل می کند.
  • در سال 2009 محققان در مجله Journal of Psychosomatic Research در نتایج خود نوشتند که افراد شکرگزار از میزان و کیفیت خواب بهتری هم برخوردارند.
  • در سال 2006 در مجله Psychological Science در نتایجش عنوان کرد که شکرگزاری سبب افزایش امیدواری وهمدلی در انسان می شود. در مقاله دیگر چاپ شده   در سال 2012 در مجله معتبر   Social Psychology and Personality Science ، آورده شد که رابطه مستقیمی میان نوع دوستی و شکرگزاری افراد وجود دارد.
  • افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس منفعت دیگری از شکرگزاری است که در مقاله ای در سال 2014 در مجله Journal of Applied Sports Psychology به آن پرداخته شده است.
  • افرادی که نسبت به آنچه دارند و هستند شکرگزارند و امیدوار آنهایی هستند که در روابط اجتماعی خود از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند این نتیجه ای است که در مقالات چاپ شده در مجلات Behaviour Research and Therapy و Journal of Personality and Social Psychology در سال های 2006 و 2003 به آن اشاره شده است.
منبع : سلامت دیجیتال
570
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید