مهمترین مشکلات در خانواده

 

  • جدایی: این کار اولین چیزی است که به ذهن زن و مرد می آید تا شاید بلکه روابط آنها بهتر شود و لی نمی دانند که شاید راهی باشد غیر از طلاق.خود را سرزنش نکنید اگر والدین شما جدا ازهم زندگی می کنند. آنها بالغند و به دنبال راهی هستند تا زندگی شان بهتر شود.
  • طلاق : طلاق والدین به فرزندان احساس افسردگی، اضطراب و گوشه گیری می دهد. بسیاری از فرزندان این کار والدین خود را شرم آور می دانند وسبب می شود تا آنها در مدرسه رفتارهایی چون خجالت زدگی ، عصبانیت وعملکرد ضعیف علمی داشته باشند. برخی افراد طلاق والدین خود را بدترین تجربه کودکی خود نام می برند. این کودکان همواره تلاش می کنند تا راهی و انتخابی امن داشته باشند تا مجبور نباشند بار این تجربه تلخ را همواره به دوش بکشند. این بچه ها باید بدانند و درک کنند که آنها هنوز پدر و مادر شان هستند و آنها را دوست دارند و هرگز نمی خواهند آسیبی به فرزندشان برسانند و شاید طلاق تنها و بهترین راه بوده است.
  • اعتیاد: این گونه والدین نمی توانند آنگونه که باید از کودک خود مراقبت کنند و کوک از این وضع ناراحت و مضطرب است. این بچه ها باید خودشان بیشتر از هر کس دیگری به خودشان اهمیت بدهند و برای تحمل بهتر شرایط و داشتن زندگی بهتر با فردی مطمئن و آگاه مشورت کنند.
  • پدر و مادری که خود مورد آزار قرار گرفته است: این گونه افراد به دلیل اعتماد به نفس پایین ، اغلب افسرده و مضطرب هستند. این والدین ممکن است به دلیل تجربیات ناخوشایندشان در گذشته نتوانند آنگونه که باید از فرزند خود مراقبت کنند و فرزندان هم از برقراری ارتباطات اجتماعی بدلیل ذهنیت شرایط نامطمئن در جامعه ، خودداری می کنند.
  • والدینی که زیاد انتقاد می کنند: این والدین فرزندان خود را خسته و عصبی می کنند. این والدین گاها فرامش می کنند که فرزندان آنها در حال رشد هستند و نیاز به استقلال بیشتری دارند. بچه ها باید به پدر و مادر خود اطمینان دهند که حواسشان به گفته های آنها هست و توجه می کنند. اگر آنها با انتقادهای مکرر به شما حس تحقیر شدن می دهند با آنها در کمال آرامش و احترام صحبت کنید و نظرات خود را شفاف بیان کنید.
  • والدینی که بیش از حد حمایت می کنند: این والدین برای اینکه کودک و فرزند خود را دوست دارند برای آنها قانون و محدوده تعیین می کنند. باید به والدین خود بفهمانید که شما ترس و نگرانی آنها هستید .اگر نمی توانید بدون ناراحتی با آنها صحبت کنید برای آنها نامه بنویسید و موارد مورد نظر خود را به آنها توضیح دهید.
  • والدینی که مدام دعوا می کنند: در این صورت به والدین خود بگویید که تا چه حد از رفتار آنها نگران و ناراحت هستید . اگر نمی توانید با این مسئله کنار بیایید هنگام مشاجره از خانه بیرون بروید، دوش بگیرید و یا با دوست خود تلفنی صحبت کنید.
  • ازدواج مجدد والدین: این والدین اغلب سردرگم و مضطرب هستند. فرزندان نیز باید به والدین خود کمک کنند تا با این شرایط کنار بیایند و به آنها اطمینان دهید که هنوز آنها را دوست دارید.
منبع : سلامت دیجیتال
340
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید