موفقیت محققان در تبدیل سلول‌های مغز استخوان به سلول های عصبی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر توانست با استفاده ا نوعی پلیمر و نانو، لوله های کربنی را به روش غیر رسمی برای تبدیل سلول های مغز استخوان به سلول های عصبی موفقیت را از آن خود کند.

مریم مهدی‌زاده مجری طرح و دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر با اشاره به اجرای این طرح در دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: در این طرح تبدیل سلول های مغز استخوان به سمت سلول های ‌نورون بربسترپلی‌ کاپرو لاکتون‌( -(pcl‌کربن نانوله‌(cnts‌) انجام می‌شود.

 

مهدی زاده عمرانی با هدف از اجرای این طرح که تبدیل و تولید سلول های ‌مغزاستخوان به سلول های عصبی است تصریح کرد: در بیماری‌هایی مثل آلزایمر که سلول های نورون درآن ازبین می‌رود و برای تولید دوباره و جایگزینی این سلول ها از سلول های بدن خود بسیار استفاده می‌شود.

 

مجری طرح با بیان اینکه سلول های استفاده شده در این طرح از خود سلول های استخوان است اظهار داشت: یکی از سلول هایی که پرارزش و توانمند است و خاصیت تبدیل به سلول های دیگر را دارد سلول های مغز استخوان است که در این طرح از این سلول ها استفاده شده و با یکی از روش های شیمیایی توانستیم سلول های مغز استخوان را به سلول های نورون تبدیل کنیم.

 

وی با تأکید بر اینکه سلول ها بر بستر نانو سلول های کربنی خاصیت تبدیل پذیری دارند عنوان کرد: نانو لوله های کربنی دارای هدایت الکتریکی هستند و از این خاصیت در تبدیل سلول به نورون می‌توانند استفاده کنند و تأثیر ایفا می‌کنند.

 

مهدی زاده مجری طرح با اشاره به اهمیت این دستاورد در دانشگاه صنعتی امیر کبیر خاطرنشان کرد: با پیشرفت این طرح می‌توانیم به عنوان راهکاری برای جایگزینی سلول های نورون آسیب دیده در بیماری های عصبی استفاده کنیم و در زمینه درمان بیماری های عصبی مثل آلزایمر مورد استفاده قرار گیرد.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
332
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید