موفقیت نسل جدید داروهای ضددیابت

محققان اطلاعات ثبت شده طی مطالعات بالینی تصادفی از 26 سپتامبر 2016 تا کنون روی داروهای آلبیگلوتاید(Albiglutide)، دولاگلوتاید (Dulaglutide)، اگزناتاید (Exenatide) یکبار در هفته، سماگلوتاید(Semaglutide) و تازپوگلوتاید (Taspoglutide) را بررسی کردند.
براساس نتایج آنالیز 34 مطالعه با شرکت 21126 بیمار، GLP-1RAs با الگوی مصرف یکبار در هفته، هموگلوبین A1c و قندناشتا را کاهش داده است. به علاوه، تازپوگلوتاید 20 میلی‌گرمی، اگزناتاید یکبار در هفته و دولاگلوتاید 1/5 میلی‌گرمی، وزن بدن را نیز کاهش داده‌اند.

منبع : سپید
502
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید