میزان استاندارد فشار خون و کلسترول چقدر باید باشد؟

شاخص های مهم برای تعیین این که شما در معرض بیماری های قلبی هستید یا نه عبارتند از میزان فشار خون و میزان کلسترول خون.
در صورتی که میزان فشار خون یا کلسترول خون در حد خطرناک یا نزدیک به آن باشد، لازم است اقداماتی برای حفظ سلامت قلب تان انجام دهید. اما این میزان خطرناک اعداد تقریبا مشخصی دارد.
توصیه های انجمن قلب آمریکا در مورد فشار خون و کلسترول خون عبارتند از:
در حال استراحت فشار خون طیبعی باید 120 روی 80 میلی‌ متر جیوه باشد. فشار خون 140 روی 90 میلی‌ متر جیوه یا بیشتر پرفشاری خون یا فشار خون بالا محسوب می ‌شود؛ و وضعیت بین این دو حد را پیش- پرفشاری خون می گویند.
افرادی که فشارشان در طیف پیش- پرفشاری خون قرار دارد( یعنی فشار سیستولی یا حداکثرشان بین 120 تا 139 میلی ‌متر و فشار دیاستولی یا حداقل‌ شان بین80 تا 90 میلی ‌متر جیوه است، باید تغییراتی در سبک زندگی تغییراتی به منظور جلوگیری از بیماری قلبی ایجاد کنند.
میزان کلسترول کل خون باید کمتر از200 میلی‌ گرم در دسی‌ لیتر باشد. کلسترول خون در حد 240 میلی گرم در دسی ‌لیتر و بیشتر غیرطبیعی و بالا محسوب می‌شود. مقادیر بین این دو حد خطر بیماری قلبی را به طور متوسطی افزایش می دهد.
کلسترول بد یا همان ال دی ال در شرایط ایده‌آل باید زیر 100 میلی‌گرم در دسی ‌لیتر باشد. افرادی که میزانال دی ال خونشان 160 میلی ‌گرم در دسی ‌لیتر یا بالاتر باشد در معرض خطر بالای بیماری قلبی قرار دارند.
میزان کلسترول خوب یا اچ دی ال در مردان باید 40 تا 50 میلی گرم در دسی‌ لیتر و در زنان 50 تا 60 میلی گرم در دسی ‌لیتر باشد. میزان اچ دی ال پایین ‌تر از 40 میلی ‌گرم در دسی ‌لیتر خطر بالای بروز بیماری قلبی را در بر دارد.

منبع : آوای سلامت
484
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید