نشانه هایی که می گویند شما مادر یک دختر هستید


نشانه هایی که می گویند شما مادر یک دختر هستید

 • انواع کش سر و گیره مو دارید.
 • شوخی ها و عبارات عامیانه به کار می برید.
 • برای هر فعالیت لباس مناسب را استفاده می کنید.
 • هرگز سبد لباس شما خالی نیست و همیشه لباسی برای شستن و اتو کشیدن دارید.
 • شما آشنا به انواع بازی ها هستید.
 • راههای مراقبت از خود را می دانید.
 • اسم انواع عروسک ها را می دانید .
 • کلمات و جملات انواع شخصیت های کارتونی را بدون غلط می دانید.
 • همه جا آثار کاردستی و بازی های کودک دیده می شود.
 • لوازم ورزشی و تفریحی شما رنگی هستند.
 • انواع مدل های مو را می شناسید.
 • انواع رنگ لاک ناخن روی میز شما دیده می شود.
 • زرق و برق در همه جای خانه پیدا می شود.
منبع : سلامت دیجیتال
623
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید