نور درمانی می تواند افسردگی را کاهش دهد:

در پژوهشی تازه محققان اعلام کردند که استفاده از نور آفتاب به عنوان یک روش درمان یا به صورت مکمل داروهای ضدافسردگی می تواند به درمان این بیماران کمک کند. این مطالعه به مدت 8هفته بر روی 122 نفر که از افسردگی شدید رنج می بردند انجام گرفته است.

از آنجایی که تفاوت میان دارونما و داروهای ضد افسردگی مشاهده نشد پژوهشگران این مطالعه براین عقیده اند که احتمالا نزدیکی بیماران و توجهات تیم درمانی سبب تاثیر بهتر این روش درمان شده باشد. پژوهشگران در نتایج خود گفته اند که 76% افرادی که نور درمانی و دارو درمانی را همزمان انجام داده اند، بیشتر از 50 % علائمشان بهبود پیدا کرد و میزان بهبودی در افرادی که به جای دارو از دارونما استفاده کرده بودند 50% اعلام شد.

در این مطالعه از نور fluorescent استفاده شد و به بیماران توصیه شد پس از 30 دقیقه بیدارشدن از خواب آن را روشن کنند. نتایج مطالعات قبلی این تاثیر را تنها در بیمارانی که از افسردگی فصلی رنج می بردند نشان بود. یکی از دلایلی که محققان برای تاثیر این روش درمان مطرح می کنند این است که احتمالا نور بر نوو ترانسمیترهای مغزی مانند serotonin, noradrenalin و dopamine تاثیرگذار هستند.

نتایج کامل این مطالعه در مجله JAMA Psychiatry در 18 نوامبر به چاپ رسیده است. مج کامل این مطالعه در مجله ب آن را روشن کنند.دند 50% اعلام شد. درمان شده باشد.ته است.

منبع : سلامت دیجیتال
562
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید