نگاهی به 9 ربات که ممکن است بزودی جایگزین انسان ها شوند

ربات ها برای دهه های متمادی نقشی اساسی در خانه هایمان ایفا کرده اند؛ اما مدتی کوتاه است که می توان گفت آن ها تقریبا قادر به انجام کارهای عملی اند. البته مشخصا هنوز باید آن ها را مورد آزمایش و بررسی قرار داد و هم چنان از پس انجام بسیاری از کارهای روزمره بشر بر نمی آیند. با این حال، می توان آن ها را به اشکال گوناگون در اماکن مختلف مشاهده کرد؛ از آشپزخانه ها گرفته تا صنایع بیمارستانی و غیره.

اما آیا این روبات ها از پس اعمال خود به خوبی بر می آیند؟ برای پاسخ به این سوال کمی زود است اما بعد از آشنایی با روبات های این مقاله، می توانید خودتان به نتیجه گیری برسید.

Chef Cui

Otonaroid و Kodomoroid

I Fairy

Actroid

Relay

In Situ Fabricator

Baxter

The RIDC-01

Miim

منبع : digiato.com
576
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید