ویژگی‌های یک خانواده سالم

ـ افراد خانواده سرزنده و با محبت هستند و همه رفتار و اعمال آنان با نوعی اصالت توام است.
ـ افراد خانواده به‌طور آشکار رنج و ناراحتی و نیز احساس همدردی خود را نسبت به افراد دیگر خانواده بیان می‌کنند.
ـ افراد خانواده از ریسک (‌خطر کردن) ‌ معقول و سنجیده نمی‌هراسند و می‌دانند که ممکن است با خطر کردن اشتباهاتی نیز داشته باشند ولی اشتباهات شخصی هم می‌تواند خود مقدمه‌ای برای شناخت اشکالات شخصی و بنابراین زمینه‌ای جهت رشد و کسب تجربه بیشتر باشد.
ـ افراد خانواده برای یکدیگر ارزش و احترام قایلند و یکدیگر را دوست دارند و از این احساس خود شادمان هستند.
ـ روابط افراد خانواده با یکدیگر هماهنگ و روان است و با آهنگی پرمایه و روشن با یکدیگر سخن می‌گویند.
ـ زمانی که در خانواده سکوت برقرار است، سکوتی است آرامبخش و نه سکوت مبتنی بر ترس یا احتیاط.
ـ وقتی در خانواده سروصدا هست، صدای فعالیتی پرمعنی است و نه غرشی
ـ رعد آسا و برای خفه‌کردن صدای دیگران.
ـ هریک از اعضای خانواده می‌دانند حق آن را خواهند داشت که حرف خود را به گوش دیگران برسانند و در این زمینه نیازی به سکوت و تحمل فشار حاصل از آن نمی‌باشد.

 

 

 

منبع : روزنامه تهران امروز
317
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید