پایین بودن سطح بی‌کربنات برای افراد مسن خطرزاست

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد پایین بودن سطح بی کربنات در خون افراد مسن می‌تواند خطر مرگ زود هنگام را در آنان افزایش دهد.
پزشکان معتقدند افراد مسنی که از وضعیت جسمی سالمی برخوردارند اما سطح بی کربنات خون آنان پایین است بیشتر در معرض مرگ زودهنگام هستند.
بی کربنات نقش مهمی در حفظ تعادل Ph بدن بازی می‌کند که میوه‌ها و سبزیجات منبع غنی از این ماده به حساب می‌آیند.
در این بررسی پزشکان آمریکایی نزدیک به 2300 نفر از افراد 70 تا 97 سال را مورد مطالعه قرار دادند که برای مدت زمان 10 سال تحت کنترل بودند. در این بازه زمانی مشخص شد در افرادی که از وضعیت جسمی سالمی برخوردار بودند و سطح بی کربنات خون آنان در حد نرمال یا بالا بوده، احتمال خطر مرگ در آنان برابر است اما پایین بودن سطح بی کربنات خطر مرگ زودرس را 24 درصد افزایش می‌دهد.
یافته‌های بدست آمده توسط پزشکان آمریکایی حاکی از آن است سطح بی کربنات در خون شاخص مهم سلامتی به حساب می‌آید و در مطالعات آتی به این موضوع پرداخته می‌شود آیا افزایش سطح بی کربنات می‌تواند طول عمر را افزایش دهد.
درحالیکه در این بررسی رابطه بین سطح بی کربنات و خطر مرگ مشاهده شده، ارتباط علت معلولی بین آن دو تایید نشده است.

منبع : ایسنا
479
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید