پوست مصنوعی ساخته شده می تواند حس را به اندام های مصنوعی منتقل کند.

محققان در Agency for Science, Technology and Research در سنگاپور موفق به ساخت پوست مصنوعی شده اند که ، به کسانی که دارای اندام مصنوعی هستند کمک می کند تا مثل افراد سالم از طریق لمس حواس را درک کند.

محققان توانستند از طریق فرستادن پالس های الکتریکی به مغز موش ، حس لمس را منتقل کنند.

این پوست مصنوعی از نوعی لاستیک سنتزی در حد مقیاس میکرون طراحی شده است که آن را نسبت به فشار ، تحریک می کند.

در این لاستیک از نوعی کربن رسانا استفاده شده است که پالس های عصبی را هدایت می کند. محققان به این لاستیک نوعی پروتئین خاص به نام channelrhodopsin اضافه کرده اند که باعث می شود سلول های مغزی در برابر نور آبی واکنش نشان بدهند.

مطالعات تجربی نشان داده است که این پوست سنتزی مانند یک پوست طبیعی لمس می شود. در این کشف از تکتنیک optogenetics استفاده شده است.

 

منبع : سلامت دیجیتال
514
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید