چرا دوستی ها پایان می پذیرند؟

هیچ چیزی همیشگی نیست. اگر ما فکر می کنیم که یک دوستی خوب برای همیشه باقی می ماند ، ممکن است اشتباه فکر کنیم.هر دوستی ای ممکن است روزی به پایان برسد. تعداد بسیار کمی از دوستی ها جان سالم به در می برند. و آنها دوستی های خوش شانسی هستند.
هیچ چیزی همیشگی نیست. اگر ما فکر می کنیم که یک دوستی خوب برای همیشه باقی می ماند ، ممکن است اشتباه فکر کنیم.هر دوستی ای ممکن است روزی به پایان برسد. تعداد بسیار کمی از دوستی ها جان سالم به در می برند. و آنها دوستی های خوش شانسی هستند.ما دوستان زیادی در دوران کودکی پیدا می کنیم و در زمان مدرسه هر کدام راه های جداگانه ای در پیش می گیریم.بسیاری از دوستی های دوران کودکی در همان مرحله به پایان می رسند و دوستی های جدید شکل می گیرند.این الگو در زمان دانشگاه هم تکرار می شود.برای دستیابی به شغل های مختلف راه های جداگانه ای در پیش می گیریم.تماس با دوستان قطع می شود و به تدریج دوستی ها به پایان می رسد.

دوستی مانند یک رودخانه است. به سمت جلو پیش می رود و در مسیر خود راهی می شود و در راه ممکن است مردم سرگرم کننده زیادی را ملاقات کند. رابطه بین دوستان تغییر می کند ، اگر یکی از آنها ازدواج کند. ورود یک فرد جدید ممکن است تغییرات زیادی در دوستی ایجاد کند. مخالفت ها در مورد یک مسئله ممکن است دوستی های قدیمی ها را پایان بخشد. یک دوستی به این دلیل شکل می گیرد که دوست ها عقاید و علایق معمول و موافقی دارند. زمانیکه آنها عقاید متفاوتی داشته باشند دارای مخالفت هایی می شوند که در گفتگوهایشان تاثیر می گذارد.این باعث می شود صمیمیت در دوستی کم شود و به سمت پایان دوستی پیش رود.

دوست ها همچنین از دوستان شان انتظاراتی دارند. رابطه دوستی اینگونه نیست که بر پایه خودخواهی پیش برود. اگر دوستی به دوست دیگر در مواقع نیاز کمکی نرساند آن دوستی صدمه بدی می خورد. دو دوست را در نظر بگیرید ، هر دو با یک درآمد کارشان را آغاز می کنند. بعداز 2-3 سال ، یکی از آنها از دیگری پولدارتر می شود. آیا این دوستی می تواند به همان سبک و سیاق قبل ادامه یابد؟سخت است.

 

43
هر رابطه دوستی بالا و پایین هایی دارد. این بستگی به ما دارد که خوش بینانه به آن بنگریم یا بدبینانه. چرا باید ما به این فکر کنیم که فردا دوستی مان بد می شود؟چرا نباید به دوستی ای که امروز داریم دلخوش باشیم و از آن لذت ببریم و نگران فردایی باشیم که هنوز از راه نرسیده؟دوستی ها به دلایل مختلف پایان می پذیرند. اما این یک قانون جهانی نیست. ممکن است بسیاری از دوستی ها در دوران طولانی زنده بمانند و باعث شادی و نشاط دوستان شوند. چرا ما نباید یکی از این دوست ها باشید و دوستی مان را پرورش دهیم؟
منبع : ileev.com
973
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید