چرا صدای برخی افراد تو دماغی است

چند روز پیش از یک مرد جوان قد بلند آدرسی پرسیدم.وقتی آدرس را توضیح داد، متوجه نشدم و از او خواستم دوباره تکرار کند ،اما باز هم متوجه نشدم. انگار صدای او از ته چاه بیرون می آمد.

آیا برای شما پیش آمده که با فردی برخورد کنید که متوجه صحبت های او نشوید و یا صدای او تو دماغی باشد؟
به اینگونه صدا های که از ته چاه بیرون می آید و خفه است و یا تو دماغی است، صدا های دارای اختلال تشدید می گویند.

اختلالات تشدید به سه نوع اصلی تقسیم می شود.

• تشدید بیش از اندازه خیشومی: صدا بیش از اندازه تو دماغی است.علل پر خیشومی شدگی وجود شکاف یا سوراخ در سقف دهان مثل شکاف کام و لب و شکاف زیر مخاطی است.

خروج هوا از بینی :خروج صدادار یا بی صدای هوا از بینی .یک نشانه دیداری است.

علت ها متفاوت اند:
وجود سوراخ در قدام دندان ،وجود سوراخ در قسمت میانی کام ویا وجود سوراخ در قسمت خلفی کام.
• تشدید خیشومی کمتر از حد:

هوای لازم برای تولید همه ی صدا ها از راه دهان خارج می شود، به جز دو صدای “م” و “ن” ، که در این دو صدا هوا از بینی خارج می شود و در حفره بینی تشدید می یابد.وقتی که صدا نیاز به تشدید بیشتر در بینی دارد به اندازه کافی در بینی تشدید نمی شود.این حالت در صداهایی مثل /م/و/ن/ مشخص می شود که تبدیل به /ب/ و /د/ میشود.مثل فرد سرماخورده حرف می زند. مثلا به جای اینکه بگویند میم بیب می گویند .به جای” من” ،” بد” می گویند.این وضعیت تلفظ برای فرد سالمی که سوراخ های بینی خود را گرفته است قابل تقلید است.
• بعضی از علل تشدید کمتر از حد خیشومی :

  • حجیم شدن لوزه سوم
  • وجود تومور یا پولیپ در حفرات بینی
  • انسداد بینی در اثر التهابات ناشی از عفونت دستگاه تنفسی و یا حساسیت ها
  • لوزه های کامی بزرگ

• همگون شدگی خیشومی:
مثل این است که فرد صدایش از ته چاه بیرون می آید و صدا خفه است و بلندی کمی دارد.ممکن است به شکل من من کرد ن یا زیر لب صحبت کردن توصیف شود.
علت آن این است که انسداد در حفره ها ی بینی و دهان وجود دارد و یا لوزه ها بزرگ هستند.
اختلالاتی که همراه با تشدید بیش از اندازه خیشومی(تکلم تو دماغی) همراهند:

  1. شکاف کام و شکاف زیر مخاطی
  2. برداشتن قسمتی از کام به علت تومور ها
  3. اسیب های ساختاری عضلانی در طی برداشتن لوزه های کامی و لوزه سوم
  4. حوادث ضربه ای نظیر افتادن جسم سخت وتیز در دهان

والدین چه کمکی می توانند بکنند؟
اگر جراحی انجام شده است ممکن است کودک نیاز داشته باشد یاد بگیرد چگونه از ساختار جدیدش استفاده کند که این با گفتار درمانی انجام می شود.
مهم است که والدین به طور روزانه با کودک در فعالیت هایی که گفتار درمانگر پیشنهاد می کند کار کنند.
تمرین های کوتاه متعدد در هر روز موثر ترین روش برای کمک به کودک برای پیشرفت هستند.

 

منبع : سلامت نیوز
533
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید