چرا طول مدت بارداری در میان زنان متفاوت است؟

به گفته پژوهشگران مدت زمان طبیعی دوران بارداری می تواند وابسته به شرایط تا 5 هفته متفاوت باشد. بوسیله اندازه گیری هورمون ها پژوهشگران یافتند  در دوران بارداری اختلاف 37 روزه وجود دارد.
به طور معمول زمان پایان بارداری معادل با 280 روز بعد از شروع آخرین دوره پریود مادر در نظر گرفته می شود. با این حال تنها 4% از زنان بعد از 280 روز و تنها 70% در طول 10 روز از تاریخ تخمین زده شده زایمان می کنند.
نویسندگان این پژوهش بیان کردند، این اولین مطالعه ای است که به منظور یافتن روشی برای تعیین دقیق زمان تخمک گذاری و جایگزین شدن تخم لقاح یافته در دیواره رحم که به طور طبیعی بارداری در آن زمان رخ داده  و زمان زایمان  انجام شده است، این عمل بوسیله آنالیز ادرار زن برای حضور سه هورمون مرتبط با شروع بارداری انجام می شود.
با استفاده از این اطلاعات پژوهشگران طول مدت بارداری 125 زن باردار را در این مطالعه محاسبه کردند.
این پژوهشگران یافتند، میانگین مدت زمان از تخمک گذاری تا تولد 268 روز یعنی 38 هفته می باشد. با این حال حتی پس از کنار گذاشتن تولد های پیش از موعد  طول مدت بارداری در این افراد تا 37 روز متفاوت بود.
به بیان این پژوهشگران، ما می دانیم که طول مدت بارداری در میان زنان متفاوت است اما بخشی از این تفاوت ها همیشه به خطا در تعیین سن بارداری نسبت داده می شود. درحالیکه در این مطالعه این خطاها وجود نداشت و با این حال هم چنان اختلاف 5 هفته ای در زمان زایمان وجود داشت.

 

منبع : hidoctor.ir
484
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید