چطور اطلاعات مغز می‌تواند تازه بماند؟

محققان توانسته‌اند با تغییر میزان فعالیت نورون‌ها در بخشی از مغز، تازگی و نو بودن یک پدیده را برای موش‌ها کنترل کنند.

ایسنا گزارش داده به این ترتیب در این آزمایش تصویری قدیمی برای موش‌ها حس تازه بودن را القا کرده است.

در موارد موش‌ها بعد از این که مدتی به یک تصویر جدید خیره می‌شوند، به دلیل ایجاد حس آشنایی به تدریج علاقه خود را نسبت به این تصویر از دست می‌دهند. اما در تحقیق تازه‌ای که در مجله Neuroscience منتشر شده، محققان دریافته‌اند که وقتی با استفاده از پالس‌های نوری بخش‌هایی از قشر مغز را سریع‌تر برانگیخته می‌کنند، تصویر قدیمی دوباره علاقه و توجه موش‌ها را بر می‌انگیزد.

در مقابل، وقتی این پالس‌ها آهسته می‌شوند، موش‌ها زمان کمتری را صرف تماشای تصویری می‌کنند که در واقع جدید و تازه است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که حس آشنایی و تازگی یک پدیده، به واسطه افزایش سرعت تحریک‌ در همان نورون‌ها القا می‌شود.

 

 

منبع : خبرگزاری ایسنا
436
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید