herpes-virus


چطور به ویروس هرپس آلوده می شوید؟

herpes

ویروس Herpes یک ویروس رایج است که به راحتی با تماس افراد بایگدیگر منتقل می شود. این عفونت ویروسی اغلب توسط ویروس herpes simplex ایجاد می گردد که دارای دو نوع است : HSV-1 که معمولا در اطراف دهان سبب ایجاد تبخال می گردد. و نوع HSV-2 آن در نواحی دستگاه تناسلی سبب بروز تبخال می گردد.

هر دو نوع ویروس از طریق تماس فیزیکی منتقل می شوند. در امریکا 50 تا 80 %  افراد آلوده به ویروس نوع 1 هستند و این درحالی است که 20% آنها حاوی ویروس نوع 2 می باشند. تخمین زده می شود که 90% افراد خودشان از آلوده بودن به ویروس نوع 2 اطلاعی ندارند چرا که این امر بدیهی است که برخی افراد تنها حامل یک نوع ویروس و یا باکتری باشند و هیچ تظاهر بالینی در طول زندگی شان نداشته باشند اما همیشه امکان دارد که آنها این ویروس یا باکتری را به دیگران منتقل کنند.

منبع : سلامت دیجیتال
1059
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید