چطور تماشای زیاد تلویزیون می تواند باعث مرگ انسان شود؟

مطالعات جدید نشان داده است که افرادی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند تا 6 برابر بیشتر از سایرین در معرض مرگ قرار می گیرند.

در یک مطالعه 18 ساله که در ژاپن و بر روی 69000 شرکت کننده در Department of Social Medicine at Osaka University in Japan انجام گرفت نشان داد ، آنها که 5 ساعت و بیشتر تلویزیون تماشا می کنند احتمال مرگ در آنها افزایش می یابد و این به دلیل آمبولی در ریه رخ می دهد.

در مورد شرکت کنندگان که این مدت زمان تلویزیون تماشا کرده و جوان بودند احتمال آمبولی ریه دو برابر سایرین گزارش شد و برای آنها که 60 سال عمر داشتند 6 برابر بیشتر ارزیابی گردید. و یک دلیل مهم در ایجاد آمبولی این است که پاهای فرد برای مدت طولانی جمع و یا آویزان می ماند .

برای پیشگیری از این عارضه محققان توصیه می کنند که در فواصلی میان تماشای برنامه های تلویزیونی استراحت کرده، دراز بکشید و راه بروید .

منبع : سلامت دیجیتال
527
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید